• Gebiedsontwikkeling

    Nederland is een relatief klein land. Daarom is het oppervlak dat we hebben op een strategische manier ingedeeld. Het is dan ook goed om na te denken over de inrichting van een (nieuw) gebied, omgeving of natuurgebied. Bij Bureau Schmidt denken we graag met je mee, zo (her)definiëren we door middel van gebiedsontwikkeling wat de functie van een bepaald gebied zou moeten zijn.

Gebiedsontwikkeling

Een complex proces Gebiedsontwikkeling richt zich op de ontwikkeling, of herontwikkeling, van een omgeving tot een nieuw gebied. In dit nieuwe gebied krijgen een combinatie aan verschillende functies een plek. Zoals wonen, bedrijven, detailhandel, groen, recreatie en infrastructuur. Het is...

Lees verder...

Klimaatadaptief ontwerpen

Klimaatadaptief ontwerpen Hoeveel neerslag kan een wijk aan? Waar kunnen we de omgeving groener maken? Welke materialen zijn duurzaam? En met welke materialen kunnen we regenwater bufferen? Deze vragen stellen we niet alleen bij klimaatadaptieve ontwerpen boven de grond, maar...

Lees verder...

Strategie- en besluitvorming

Strategie Vóór de start van een project bepalen onze adviseurs een strategie. Elke project, en dus ook elke strategie, is anders. Wat altijd hetzelfde blijft, is onze manier van communiceren: eerlijk, helder en vlot. We maken beslissingen op basis van...

Lees verder...

Projectmanagement

Kennis en advies Een projectplan moet goed gemanaged worden, om ervoor te zorgen dat het van begin tot eind klopt. Bij projecten in de openbare ruimte stelt de politiek vooraf kaders vast. Maar welke oplossing is nu de beste oplossing?...

Lees verder...

Natuurontwikkeling

Biodiversiteit Niet alleen overheden, maar ook organisaties en particulieren willen in projecten rekening houden met biodiversiteit. Erg belangrijk, want met veel dier- en plantsoorten in Nederland gaat het niet goed. Er is niet alleen in de natuurgebieden vooruitgang te boeken,...

Lees verder...

Stedenbouwkundige plannen

Rekening houden met elementen Wanneer een bepaald (stedelijk)gebied ingericht moet worden, maken we een stedenbouwkundigplan. In dit plan worden alle elementen die ruimte vragen weergegeven, zoals: kavels, groen, wegen, parkeerplaatsen, water of industrie. Om tot een tekening te kunnen komen,...

Lees verder...

Toezicht en directievoering

Borging van kwaliteit Wanneer een project in de uitvoering gaat zorgen we voor een borging van de kwaliteit in het bouwproces. Wij vertegenwoordigen de opdrachtgever in de opdracht. Hierbij controleren we verschillende aspecten; wij zijn altijd de oren en ogen...

Lees verder...

Verkeersonderzoek, advies en bereikbaarheid

Verkeersveiligheid We hebben in Nederland de ambitie uitgesproken om ‘op weg te gaan naar nul verkeersslachtoffers’. Ons werk speelt hierin een belangrijke rol. Door het uitvoeren van een verkeersveiligheidsaudit, maken we in zowel ontwerpen als in bestaande situaties, verkeersveiligheidsrisico’s inzichtelijk....

Lees verder...

Onderzoeken

Verhardingsonderzoek We maken dagelijks gebruik van de vele wegen van Nederland. Daarom is belangrijk dat deze wegen er zo veilig mogelijk bij liggen. Zo is bij het onderhoud van bestaande wegen belangrijk te weten hoe de opbouw is en de...

Lees verder...

Contractvorming en aanbestedingsadvies

Kostenramingen Het ontwikkelen en realiseren van infraprojecten kost geld, veel geld. Als opdrachtgever wil je in alle fasen van het project de kosten inzichtelijk hebben. Daar zorgen onze kostendeskundigen voor. Ze maken gedetailleerde begrotingen en besteksramingen. Dat doen ze onder...

Lees verder...

Inspecties, Beheer & Onderhoud

GIS-systemen Bij Bureau Schmidt maken we niet alleen gebruik van beheerplannen, we maken ook gebruik van GIS-systemen. GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. Het zijn computersystemen die data koppelt aan dynamische kaarten. Uit die gegevens kun je bijvoorbeeld een onderhoudsprogramma...

Lees verder...

Omgevings- en vergunningsmanagement

Kansen identificeren Elk project heeft invloed op zijn omgeving, en omgekeerd. Wanneer je deze omgevingsinvloeden onderschat, heb je kans dat je risico loopt, of dat je kansen voor het project én omgeving niet benut. Goed omgevingsmanagement is onmisbaar: het identificeert...

Lees verder...

Bewonersparticipatie

Mening van betrokkenen en omwonende Bewonersparticipatie is bij de herinrichting van openbare ruimte niet weg te denken. Meer dan ooit willen inwoners dat hun kennis en ideeën gehoord worden vóórdat plannen worden vastgelegd en de formele inspraak- procedure start. Logisch,...

Lees verder...

Ontwerp vaarwegen

Natte infrastructuur We ontwerpen en adviseren over vaarwegen voor zowel beroepsvaart als recreatie. Van sloepenroutes, oevers, damwanden tot steigers. Ontwerp vaarwegen Er komt veel kijken bij het ontwerpen van vaarwegen. Zo moet een vaarweg volgens de richtlijnen zijn aangelegd. Bureau...

Lees verder...

Herinrichting

Een frisse blik Er is sprake van herinrichting wanneer er vanuit stedenbouwkundig-, sociaal-, economisch, cultureel- of milieuterrein herstel, verbetering, herindeling of sanering nodig is. Wanneer een locatie of gebied een nieuwe inrichting krijgt, vraagt dit om een frisse blik. Het...

Lees verder...

Ontwerp ondergrondse infrastructuur

Ondergrondse projecten Bouwen in de ondergrond gaat om meer dan alleen het graven in de grond en het realiseren van infrastructuur. Er komt veel bij kijken. Het is druk in de ondergrond; en het wordt nog veel drukker. Samen met...

Lees verder...

Ontwerp kunstwerken

Van ontwerp tot renovatie Je kunt onze specialisten niet alleen inzetten voor het ontwerp van een nieuw kunstwerk. Ze adviseren ook over vervanging of renovatie. Bij de keuze voor materialen vinden we het belangrijk om verder te kijken dan alleen...

Lees verder...

Ontwerp wegen

Ontwerpen van wegennet Wegen brengen ons waar we naartoe willen gaan. Onze ontwerpers zorgen ervoor dat deze wegen er veilig bij liggen. Ze maken ontwerpen waar in de weginrichting veilig is en de bereikbaarheid gewaarborgd wordt. Ook ontfermen ze zich...

Lees verder...