• Bewonersparticipatie

    De overheid geeft bewoners en ondernemers steeds meer ruimte om aan de slag te gaan met initiatieven voor hun eigen wijk of omgeving. Dat vinden wij niet meer dan logisch. Zij zijn tenslotte diegene die straks gebruik maken van de oplossingen die wij nu bedenken. Bij Bureau Schmidt hechten we dan ook veel waarde aan bewonersparticipatie, om zo de omgeving te betrekken bij de (her)inrichting van een stad, dorp of wijk.

Mening van betrokkenen en omwonende

Bewonersparticipatie is bij de herinrichting van openbare ruimte niet weg te denken. Meer dan ooit willen inwoners dat hun kennis en ideeën gehoord worden vóórdat plannen worden vastgelegd en de formele inspraak- procedure start. Logisch, want de ruimte in Nederland is beperkt. Wanneer er verschillende partijen (economische of esthetische) belangen hebben die de ruimte op een bepaalde manier willen gebruiken, of al gebruiken, is het mogelijk dat deze botsen. Het is daarom goed om vooraf helder te hebben hoe er over een bepaalde ruimte gedacht wordt.

De behoefte van bewoners, bedrijven en andere partijen om vroeg mee te praten, vraagt om een gedegen aanpak. Bij Bureau Schmidt vinden we het belangrijk om de mening van betrokkenen of omwonenden te achterhalen. Deze informatie is van grote waarde voor projecten. Denk bijvoorbeeld aan een tekort aan laadpalen in je straat, waardoor je overlast ervaart. Of zorgverleners, handhavers of beheerders die hinder ervaren van bepaalde inrichtingskeuzes.

Een passend participatietraject

Welke kansen kunnen er benut worden? Welke mogelijkheden tot innovatie zijn er? Of welke partijen zijn er al in de omgeving betrokken? En waar loopt de omgeving tegenaan? Deze zaken, maar ook praktische punten zoals overlast en hinder, willen wij vooraf weten. Maar hoe komen we hier achter? Van omgevingsmanagers tot sensitieve projectleiders en ontwerpers: onze experts vragen in elk project naar de wensen van belanghebbenden, om deze te verwerken in de plannen.

Bij elk project zorgen we voor een passend participatietraject. We stellen burgerpanels samen, nemen enquêtes af, organiseren (digitale) inspraakavonden en schetssessies. Zo werken we door middel van bewonersparticipatie toe naar een oplossing waar iedereen achterstaat. Daarnaast inventariseren we het projectgebied. Door data te verzamelen, maar ook door op locatie te kijken en te ervaren. Door kennis van stakeholders op te halen en te bundelen met onze kennis en ervaring ontstaat er, in samenwerking met onze opdrachtgever, een concreet plan. Zo werken wij integraal met als doel een duurzame leefomgeving voor iedere gebruiker.

Duidelijke communicatie

Bewonersparticipatie gaat verder dan het betrekken van bewoners bij inrichtingskeuzes; wij zorgen dat omstanders óók op de hoogte zijn van de praktische kant van een project. Wegwerkzaamheden en bouw leveren vaak hinder op voor de omgeving. Dat kunnen we helaas niet voorkomen. Wat we wél kunnen doen, is de omgeving hier zo goed mogelijk op voorbereiden. Vóór de start van een project bepalen we de communicatiestrategie. We communiceren duidelijk, begrijpelijk en eerlijk over hinder en planning van de werkzaamheden.

Heb jij een vraag over een project waarbij bewonersparticipatie belangrijk is?

Of wil jij de omgeving van je project betrekken door informatie bij hen op te halen? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Shanti Faber voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, of hoe wij bewonersparticipatie toepassen bij een project? Klik door naar onze projecten.