• Water

    In elk ruimtelijk plan speelt water een rol. Dat kan vanwege het grondwater zijn of omdat een project te maken heeft met bestaand oppervlaktewater. Wij denken met jou mee, en helpen je met het oplossen van deze uitdaging. Wij onderzoeken de invloed van en de gevolgen voor het grond- en oppervlaktewater, zodat de wateropgave in een project op een goede manier wordt ingepast. Ook kunnen we hier extreme neerslag en andere klimaateffecten in meenemen.

Natte infrastructuur

Bij het realiseren van projecten zoals sluizen, bruggen en tunnels worden strenge eisen gesteld op het gebied van veiligheid en doorstroming. Maar goed ook, we willen voorkomen dat de doorstroming wordt belemmerd door het slecht functioneren van een kunstwerk of sluis. Voor kunstwerken geldt dat ze naast veilig en duurzaam, een mooi ontwerp moeten hebben. Ze zijn vaak echte blikvangers die in de omgeving moeten passen. Onze expertise ligt ook bij de ‘natte infrastructuur’, zoals de aan- en afvoer en berging van water; denk hierbij aan vaarwegen, watergangen of aquaducten. Met onze kennis zorgen we voor de realisering van het project: van ontwerp tot realisatie.

Klimaatadaptief

Het klimaat verandert, zelfs zo dat het in Nederland te merken is; hoosbuien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. Het is hard nodig om onze manier van leven maar óók onze leefomgeving aan te passen aan deze weersextremen. Bureau Schmidt neemt bij aanpassingen aan de infrastructuur, of herinrichting van de openbare ruimte, altijd de gevolgen op waterbeheer mee in het plan. Ook kunnen we eventuele klimaateffecten meenemen in een project, zoals extreme neerslag. Dit doen we door ook in de natuurontwikkeling rekening te houden met het klimaat, zo zorgen we ook voor natte natuur. Hierdoor realiseren we een klimaatadaptief project.

Wil jij aan de slag met natte infrastructuur?

Klik dan door naar onze diensten en lees wat we specifiek voor jou kunnen betekenen. Heb jij vragen over onze water- of klimaatadaptieve projecten? Neem dan contact op met onze expert Michel Roebersen, hij kan je alles vertellen over het werk dat Bureau Schmidt jou kan leveren.