• Klimaatadaptief ontwerpen

    Het veranderende klimaat is een onderwerp dat vaak ter sprake komt. Om onze leefomgeving klimaatadaptief te maken is creativiteit nodig. Bij Bureau Schmidt houden we ons niet alleen aan de regels die gehanteerd moeten worden tijdens het project, óók denken we buiten de gebaande paden. Bij het ontwerp van onze projecten houden we rekening met de toekomst. Zodat het project ook in de toekomst klimaatbestendig is.

Klimaatadaptief ontwerpen

Hoeveel neerslag kan een wijk aan? Waar kunnen we de omgeving groener maken? Welke materialen zijn duurzaam? En met welke materialen kunnen we regenwater bufferen? Deze vragen stellen we niet alleen bij klimaatadaptieve ontwerpen boven de grond, maar ook onder de grond. Is er ruimte voor bomen? Zo niet, kunnen we deze ruimte realiseren? Bureau Schmidt heeft uitgebreide expertise op klimaatadaptieve onderwerpen als (stedelijke) watersystemen en ondergrond, hittestress en ecologische maatregelen, om zo toekomstbestendige en duurzame ontwerpen te realiseren.

Vergunningen en stikstofberekeningen

Voordat een project in uitvoering gaat, moet er achter de schermen veel gebeuren. We denken slim met onze opdrachtgevers mee en ontzorgen in elke fase. We begeleiden onderzoeken én maken gedetailleerde stikstofberekeningen. Daarnaast helpen we onze opdrachtgevers bij het aanvragen van alle vergunningen die nodig zijn om het project mogelijk te maken.

CO2-uitstoot verminderen

Bij de realisatie of ontwikkeling van onze projecten houden we rekening met de stikstofeffecten, uitstootbeperkende maatregelen en verantwoording, maar denken we ook buiten de gebaande paden. Zo hebben we initiatief genomen om de diensten te verduurzamen, om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dit doen we door middel van de CO2-Prestatieladder. Deze helpt om ons eigen energieverbruik en CO2 uitstoot inzichtelijk te krijgen en stimuleert ons om de CO2 uitstoot te verminderen. De uitstoot van CO2 hebben we vastgelegd in een CO2-Footprint en we hebben doelstellingen bepaald met daarbij passende maatregelen.

Heb jij een vraag over een klimaatadaptief ontwerp?

Of wil je aan de slag met een project waarin behoefte is aan een duurzaam en toekomstbestendig ontwerp? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Narsing Lakhi voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, en hoe wij klimaatadaptief ontwerpen binnen een project? Klik door naar onze projecten.