• Klimaat en duurzaamheid

    We kunnen er niet omheen: het klimaat verandert. De kans op overlast door extreme neerslag, hitte, droogte en overstromingen neemt toe. Bij Bureau Schmidt speelt klimaat en duurzaamheid in elk project een belangrijke rol. We hebben als ingenieursbureau op verschillende manieren de mogelijkheid om klimaatverandering te beperken. En daarnaast dragen we -door de openbare ruimte klimaatadaptief te ontwerpen- bij aan de gevolgen die extreme weersituaties kunnen hebben.

Stikstof

Het veranderende klimaat is een onderwerp dat vaak ter sprake komt. Werkprocessen en denkwijzen veranderen hierdoor vaak én snel. Helder stikstofbeleid en gedetailleerde vergunningsaanvragen zijn sinds de stikstofcrisis belangrijker dan ooit. Om onze leefomgeving klimaatadaptief te maken is creativiteit nodig; bij Bureau Schmidt houden we ons niet alleen aan de regels die gehanteerd moeten worden tijdens het project, óók denken we buiten de gebaande paden. Bij de realisatie of ontwikkeling van onze projecten houden we rekening met de stikstofeffecten, uitstootbeperkende maatregelen en verantwoording.

Klimaatbestendige leefomgeving

Klimaatadaptief bouwen zorgt niet alleen voor minder wateroverlast, minder hittestress en minder nadelige gevolgen van langdurige droogte of bodemdaling. Ook zorgt het voor meer biodiversiteit. Wij vinden het dan ook belangrijk om deze effecten na te jagen in onze projecten, zodat we samen zorgen voor een klimaatbestendige leefomgeving. Voor ons, én de nieuwe generatie.

CO2-Prestatieladder

Niet alleen ontwerpen we klimaatadaptief, ook hebben we het initiatief genomen de diensten te verduurzamen door middel van de CO2-Prestatieladder. Dit helpt ons om ons eigen energieverbruik en CO2-uitstoot inzichtelijk te krijgen en stimuleert ons om deze te verminderen. De uitstoot van CO2 hebben we vastgelegd in een CO2-Footprint en we hebben doelstellingen bepaald met daarbij passende maatregelen.

Wil jij aan de slag met klimaatadaptief bouwen?

Klik dan door naar onze diensten en lees wat we specifiek voor jou kunnen betekenen. Heb jij vragen over onze klimaatadaptieve of stikstofprojecten? Neem dan contact op met onze expert Narsing Lakhi, hij kan je alles vertellen over het werk dat Bureau Schmidt jou kan leveren.

Diensten bij werkveld

Narsing Lakhi

Adviseur Duurzaamheid | Projectmanager
narsinglakhi@bureauschmidt.nl
06 - 13 70 50 79