• Management

    Bij Bureau Schmidt hebben we te maken met integrale en complexe plannen op het gebied van infra, water en natuur- en gebiedsontwikkeling. Om deze projecten tot een goed einde te brengen, stellen we realistische, uitvoerbare en tijdsgebonden projecten op. Wij ontzorgen in elke fase, en managen het project van begin tot eind.

Projectmanagers

Een projectplan moet goed gemanaged worden, om er zo voor te zorgen dat het van begin tot eind klopt. Bij projecten in de openbare ruimte stelt de politiek vooraf kaders vast. Maar welke oplossing is nu de beste oplossing? De projectmanagers van Bureau Schmidt wegen belangen af en adviseren over mogelijke participatietrajecten. Ze zijn politieksensitief, omgevingsbewust en hebben kennis van (milieu)wetgeving. Ze leveren alle benodigde documenten aan en presenteren die op een duidelijke manier. Zo kunnen de politiek en het bestuur een weloverwogen besluit nemen.

Omgevingsmanagement

Wegwerkzaamheden of bouwwerkzaamheden leveren vaak hinder op voor de omgeving. Dat kunnen we helaas niet voorkomen. Wat we wél kunnen doen, is de omgeving hier zo goed mogelijk op voorbereiden. Een omgevingsmanager van Bureau Schmidt zorgt hiervoor. Vóór de start van een project bepalen we, met behulp van de omgevingsanalyse, de communicatiestrategie. Elk project, en dus ook elke strategie, is anders. Wat altijd hetzelfde blijft, is onze manier van communiceren met de omgeving: eerlijk, helder en vlot. Op die manier kunnen we ons werk doen én houden we de omgeving tevreden.

Wil jij meer weten over hoe wij managen?

Klik dan door naar onze diensten en lees wat we specifiek voor jou kunnen betekenen. Heb jij vragen over onze de managing van onze projecten? Neem dan contact op met onze expert Björn van Straaten, hij kan je alles vertellen over het werk dat Bureau Schmidt jou kan leveren.