• Gebiedsontwikkeling en groen

    Nederland is klein: 41.543 km2 om precies te zijn. Met meer dan 17 miljoen inwoners moeten we dan ook slim nadenken over de inrichting van ons land. Waar bouwen we woningen en bedrijven? Hoe zorgen we dat we bereikbaar blijven? En waar is er dan ruimte voor recreatie, bossen, plantsoenen en speelveldjes? Om ervoor te zorgen dat stedenbouw en groen zich nu, maar óók in de toekomst, in de juiste mate tot elkaar verhouden, houden wij ons bezig met gebiedsontwikkeling en de inrichting van groen.

Strategische ruimtelijke afwegingen

De stad en het groen, inclusief water en bodem, zijn sterk in beweging. Meer dan ooit draait gebiedsontwikkeling om het realiseren van slimme, groene en veilige gebieden waarin alle functies elkaar versterken. We willen een leef- en werkomgeving waarin alle ecosystemen tegelijkertijd aanwezig zijn. Waarin we kunnen bewegen, rusten en ontspannen. Waar er ruimte is voor verkoeling en waar we geluids- en wateroverlast voorkomen. Zoiets is niet zomaar gerealiseerd, het vraagt om een strategische, ruimtelijke afweging.

Een groenere leefomgeving

Bureau Schmidt heeft experts in huis op het gebied van gebiedsontwikkeling. Onze mensen helpen jou bij het maken van stedenbouwkundige plannen, waarin we groen én klimaat altijd meenemen. Het realiseren van gebiedsontwikkeling is complex. Je moet rekening houden met de (her)inrichting van stedelijke gebieden, woonwijken, pleinen en landschapsarchitectuur.

We stellen beeldkwaliteitsplannen op, doen vooronderzoeken en maken inrichtingsplannen. Beplantingsplannen moeten passen binnen de omgeving, de groenvisie en binnen de ruimtelijke ontwikkeling. Dát is het werk van onze tuin- en landschapsontwerpers: zij hebben verstand van de juiste verhouding tussen ‘grijs en groen’. Hierbij houden we rekening met klimaatadaptatie. Zo werken we mee aan een mooiere leefomgeving.

Wil jij aan de slag met gebiedsontwikkeling?

Klik dan door naar onze diensten en lees wat we specifiek voor jou kunnen betekenen. Heb jij vragen over onze gebiedsontwikkeling- en groenprojecten? Neem dan contact op met onze expert Erwin Bos, hij kan je alles vertellen over het werk dat Bureau Schmidt jou kan leveren.