• Bouwen in de ondergrond

    We zeggen dan wel dat we werken aan alles wat je buiten ziet, maar eigenlijk werken we aan veel méér dan dat. Werken aan de openbare ruimte stopt niet bij wegen of groen. Ondergrondse infra, zoals riolering, kabels, warmtenetten en leidingen zijn onlosmakelijk verbonden aan elke ruimtelijke ontwikkeling. De realisatie of onderhoud van dit ondergrondse netwerk vraagt om een zorgvuldige en gecoördineerde aanpak. Zeker nu het steeds drukker wordt in de ondergrond. Bureau Schmidt heeft alle kennis in huis om óók in de ondergrond een passende oplossing te realiseren.

Ondergrondse projecten

Wij hebben veelzijdige kennis van de ondergrondse infrastructuur. Bouwen in de ondergrond gaat om meer dan alleen het graven in de grond en het realiseren van infrastructuur. Er komt veel bij kijken. Onze experts helpen daarom bij het gehele proces; van onderzoeken doen naar de grond, tot het ontwerpen van de ondergrondse infrastructuur en het verzorgen van inspectie, beheer en onderhoud. Bureau Schmidt heeft de mensen in huis die in elke fase van het project verder helpen, om jouw ondergrondse project te realiseren.

Bodemonderzoek

Voordat je aan de slag gaat in de bodem, is het zaak om deze eerst te onderzoeken. Bodemonderzoek kan meerdere redenen hebben. In Nederland is de bodem op veel plaatsen verontreinigd. Om een locatie te controleren op bodemverontreiniging, moet er bij infrastructurele projecten, bouwen in de ondergrond en andere bouwprojecten voor aanvang bijna altijd enige vorm van bodemonderzoek worden uitgevoerd.

Wil jij bouwen in de ondergrond?

Klik dan door naar onze diensten en lees wat we specifiek voor jou kunnen betekenen. Heb jij vragen over een ondergrondse infrastructuurproject? Neem dan contact op met onze expert Bauke Brinkman kan je alles vertellen over het werk dat Bureau Schmidt jou kan leveren.