• Ontwerp ondergrondse infrastructuur

    Ondergrondse infrastructuur is nét zo belangrijk als de infrastructuur waar we in het dagelijks leven boven de grond gebruik van maken. Kabelwerken, leidingen en andere grondwerken zijn bij elk project aan de orde. Dat betekent dat er niet alleen goed nagedacht moet worden over het ontwerp van deze infrastructuur, het eindresultaat moet óók duurzaam en betrouwbaar zijn. Bureau Schmidt heeft de kennis en ervaring in huis om een gedegen ondergrondse infrastructuur te realiseren.

Ondergrondse projecten

Bouwen in de ondergrond gaat om meer dan alleen het graven in de grond en het realiseren van infrastructuur. Er komt veel bij kijken. Het is druk in de ondergrond; en het wordt nog veel drukker. Samen met jou, of met nutsbedrijven, organiseren en adviseren we over alles wat er onder de grond gebeurt. Zo voeren we rioolberekeningen uit en ontwerpen we ondergrondse projecten en voeren we gestuurde boringen onder (spoor)wegen uit. Maar ook problemen bovengronds, door bijvoorbeeld klimaatverandering, kunnen effect hebben op de ondergrond. Daarom wordt er door middel van een integraal ontwerp altijd gekeken naar de wisselwerking tussen bovengrond én ondergrond. Onze experts helpen bij het gehele proces: van onderzoeken doen naar de grond, omgevingsmanagement, tot het ontwerpen van de ondergrondse infrastructuur en het verzorgen van inspectie, beheer en onderhoud.

Elke fase van een project

Bij het ontwerpen, aanleggen en beheren van kabels, leidingen en andere grondwerken zijn veel partijen betrokken. Bij een ondergrondproject is het niet mogelijk om de situatie visueel te beoordelen. Daarom maken we op cruciale locaties proefsleuven. We brengen de situatie in kaart door middel van foto’s en inmetingen. Door die situatie te verwerken in een (3D)tekening, creëren we inzicht dat we nodig hebben om te ontwerpen. Hierdoor voorkomen we wijzigingen of kosten tijdens de uitvoering. Een goede samenwerking met alle betrokken partijen is cruciaal om een ondergronds infrastructuurproject tot een succes te maken. Bureau Schmidt heeft de mensen in huis die in elke fase van het project verder helpen, om jouw ondergrondse project te realiseren.

Heb jij een vraag over het ontwerpen van ondergrondse infrastructuur?

Of wil jij aan de slag met de realisatie van een project en ben je benieuwd of ondergrondse infrastructuur daar een onderdeel van is? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Shanti Faber voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, of hoe wij ondergrondse infrastructuur realiseren binnen een project? Klik door naar onze projecten.