• Stedenbouw

    Woonwensen en mobiliteit veranderen constant en de beschikbare buitenruimte wordt steeds schaarser. Daardoor zijn inrichtingsvraagstukken van alle dag. Wanneer een (stedelijk) gebied ingericht moet worden, maken we een stedenbouwkundig plan. Hierin verwerken we alle elementen, zoals bebouwing, infrastructuur, groen en water. Zo ontstaat er een concrete uitwerking van de gewenste situatie.

Rekening houden met elementen

Waar gaan we wonen? Waar wil ik werken? Hoe belangrijk is duurzaamheid? Kiezen we voor nieuw, demontabel of hergebruik? Dit zijn vragen die constant spelen en waar wij in mee kunnen denken. Samen maken we keuzes en bepalen we wat er in het stedenbouwkundig plan moet komen, zodat we alle elementen een plek krijgen.

Ieder ontwerpproces begint met een analyse van de bestaande situatie, waarin we de locatie én de omgeving bestuderen. De omgeving draagt bij aan de kenmerken van de locatie, en is daarom een belangrijk uitgangspunt voor de nieuwe situatie. Op basis van de analyse leggen we, in overleg met de opdrachtgever en andere belanghebbenden, de uitgangspunten voor het ontwerp vast.

Van initiatief tot maatvast ontwerp

Wij kunnen op verschillende momenten in het traject aanhaken. Zo kunnen we starten wanneer het programma van een gebied al bepaald is, maar kunnen we ook al ondersteunen tijdens de initiatieffase van een project. In het laatste geval gaan we aan de slag met een visie voor het gebied, waarmee we ambtelijke of politieke draagkracht kunnen genereren. Hierbij maken we in grove lijnen duidelijk wat de wensen zijn. Daarnaast maken we inzichtelijk welke obstakels we verwachten tegen te komen. Zo weet de initiatiefnemer voordat er concrete stappen zijn gezet al wat er staat te gebeuren.

Alle kennis in huis

Met een stedenbouwkundig plan maken de experts van Bureau Schmidt een concrete uitwerking van de gewenste situatie. Hierin tonen we de nieuw te realiseren ontwikkelingen op het gebied van ruimtegebruik, programma, infrastructuur, groen en water. En doordat we alle kennis in huis hebben, zijn de lijntjes onderling kort en weten we van elkaar wat er speelt. Dat komt de planvorming en uitvoering ten goede. Zo zorgen we voor een plan of ontwerp dat aan alle eisen en wensen voldoet, zodat mensen er met veel plezier kunnen wonen, werken én recreëren.

Heb jij een vraag over een stedenbouwkundig plan?

Of wil je samen met ons aan de slag met het realiseren van een nieuw (stedelijk) gebied? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Bo Hoekema voor al jouw vragen. Dan kijken we samen welke stappen we moeten zetten en wat we voor je kunnen betekenen. Benieuwd hoe wij tot een stedenbouwkundig plan komen? Klik door naar onze projecten.

Bo Hoekema

Stedenbouwkundig Ontwerper
bohoekema@bureauschmidt.nl
058 - 79 200 20