• Onderzoeken

    Het realiseren van betrouwbare projecten vraagt om een gedegen onderzoek, dat gebaseerd is op inzichten vanuit het vakgebied. De analyse van deze informatie is belangrijk, daarom doen wij bij Bureau Schmidt systematisch en gegrond verschillende onderzoeken voor verschillende projecten. Ga je aan de slag met ondergrondse infra? Dan is een bodemkwaliteitsonderzoek, geotechnisch bodemonderzoek, of archeologisch onderzoek van belang. Onze experts kunnen ook ecologische onderzoeken naar flora en fauna of verhardingsonderzoeken uitvoeren.

Verhardingsonderzoek

We maken dagelijks gebruik van de vele wegen van Nederland. Daarom is belangrijk dat deze wegen er zo veilig mogelijk bij liggen. Zo is bij het onderhoud van bestaande wegen belangrijk te weten hoe de opbouw is en de milieu hygiënische kwaliteit van zowel de fundering, als van het asfalt te kennen. Bureau Schmidt adviseert aan de hand van een goed onderzoek over de levenscyclus van het wegdek en de te nemen onderhoudsmaatregelen.

Bodemonderzoek

De wettelijke regels voor onderzoek doen naar de grond liggen vast in de Wet bodembescherming. Vanuit deze wet zijn er verschillende situaties te noemen waarin het uitvoeren van bodemonderzoek wenselijk of zelfs verplicht is. Denk hierbij aan onderzoeken in het kader van herontwikkelingsplannen of bouwactiviteiten. Ga je aan de slag met ondergrondse infrastructuur of met het realiseren van een nieuwe woonwijk? Met een bodemonderzoek kijken we of de chemische kwaliteit van de bodem en het mogelijke grondwater geschikt is.

Verschillende onderzoeken

Wij zorgen voor de juiste experts die aan de slag gaan met de onderzoeken zoals: asfaltonderzoek, grondwaterstandenonderzoek, flora- en fauna onderzoek, NGE, sonderingen en verkeerstellingen.

Transparante rapportage

Transparantie en een goede samenwerking, dat vinden wij belangrijk. Ook wanneer onze experts onderzoek doen. Zo leggen we de verzamelde gegevens en onderzoeksresultaten vast in een transparante rapportage. Hierin beschrijven we de resultaten en gaan we nadrukkelijk in op de gevolgen van de resultaten voor de plannen, zodat wij niet alleen vanuit het onderzoek kunnen adviseren, maar ook mee kunnen denken in het vervolg. Om zo samen de gemaakte plannen te realiseren.

Heb jij een vraag over een onderzoek voor een project?

Of wil je samen aan de slag met een project waarbij verschillende onderzoeken vooraf vereist zijn? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Bauke Brinkman voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, en hoe wij onderzoek doen voor een project? Klik door naar onze projecten.

WerkveldenBauke Brinkman

Bedrijfsleider | Projectmanager
baukebrinkman@bureauschmidt.nl
06 - 46 62 68 25