• Natuurontwikkeling

    Bij Bureau Schmidt werken we aan de leefomgeving, oftewel alles wat je buiten ziet. We verbinden de belangen van de mens met het landschap en de natuur. Zo denken we in oplossingen in projecten die bijdragen aan natuurontwikkeling, zoals biodiversiteit. Zodat de bestaande natuurwaarden kunnen versterken en de we kunnen anticiperen op de klimaatverandering. In de stad, maar ook in het landelijke gebied.

Biodiversiteit

Niet alleen overheden, maar ook organisaties en particulieren willen in projecten rekening houden met biodiversiteit. Erg belangrijk, want met veel dier- en plantsoorten in Nederland gaat het niet goed. Er is niet alleen in de natuurgebieden vooruitgang te boeken, ook in agrarisch gebied, de stad en woongebieden liggen er kansen. Onze experts hebben de juiste kennis in huis om jou te adviseren over natuurontwikkeling en biodiversiteit.

Natuurontwikkeling

Natuurontwikkeling is alle versterkingen en aanleg van de natuur. Dat geldt voor een bloemenperk in de stad, het herstel van cultuur- en historische waarden in landbouwgebieden, tot het omvormen van landbouw tot natuur. Dit aspect nemen wij altijd mee in het ontwerp. In elk ontwerp kijken we verder: hoe natuurvriendelijk is iets, hoe kunnen we in dit ontwerp de omgeving en de natuur meenemen? Zo houden we rekening met alles dat groeit en bloeit. Natuurontwikkeling is ontzettend belangrijk. Natuurgebieden bieden veel kansen. Denk hierbij aan waterberging en recreatie. Maar het creëren van meer natuur in de stad kan ook een positief effect hebben door bijvoorbeeld minder hittestress én een positieve invloed op onze gezondheid.

De natuur versterken

Bureau Schmidt houdt zich ook bezig met het versterken van de bestaande natuurwaarden, met name in het landelijk gebied. Door middel van bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers en ecologische verbindingszones zorgen we voor meer biodiversiteit, een robuustere natuur, en natuurgebieden. We kennen het gebied, spelen in op de gebiedsprocessen en hebben kennis van inrichtingsmaatregelen en de uitvoering ervan. Zo hebben we ervaring met de planfase van natuurontwikkeling, maar ook de realisatie. Hierdoor kunnen we klanten in het gehele proces van het project ondersteunen zowel in het landelijk gebied als in de stad

Heb jij een vraag over het rekening houden met biodiversiteit binnen een project?

Of wil je samen met ons aan de slag gaan met een natuurontwikkelingsproject? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Bauke Brinkman voor al jouw vragen. Benieuwd welke natuurontwikkelingsprojecten we hebben afgerond? Klik door naar onze projecten.

WerkveldenBauke Brinkman

Bedrijfsleider | Projectmanager
baukebrinkman@bureauschmidt.nl
06 - 46 62 68 25