• Gebiedsontwikkeling

    Nederland is een relatief klein land. Daarom is het oppervlak dat we hebben op een strategische manier ingedeeld. Het is dan ook goed om na te denken over de inrichting van een (nieuw) gebied, omgeving of natuurgebied. Bij Bureau Schmidt denken we graag met je mee, zo (her)definiëren we door middel van gebiedsontwikkeling wat de functie van een bepaald gebied zou moeten zijn.

Een complex proces

Gebiedsontwikkeling richt zich op de ontwikkeling, of herontwikkeling, van een omgeving tot een nieuw gebied. In dit nieuwe gebied krijgen een combinatie aan verschillende functies een plek. Zoals wonen, bedrijven, detailhandel, groen, recreatie en infrastructuur. Het is per definitie complex door bijvoorbeeld de ligging, de milieuomstandigheden en de politieke omgeving. Maar er is óók sprake van een mate van complexiteit door het grote aantal stakeholders.

Invulling geven

Een gebiedsontwikkeling is een proces waarin veranderingen in het buitengebied worden gerealiseerd. Vaak neemt Rijkswaterstaat, de provincie, gemeente of het waterschap het voortouw; ze realiseren een visie op hoofdlijnen waaraan de betrokken organisaties, bewoners en bedrijven een invulling geven. Bureau Schmidt geeft graag invulling aan zo’n visie, door gebiedsontwikkeling te realiseren en het proces te begeleiden. Dit doen we door middel van ons inzicht in ruimtelijke vraagstukken voor elk type gebied; zo adviseren en ondersteunen wij jou in elke fase.

In één keer goed

Bij gebiedsontwikkeling worden aspecten in samenhang integraal tegen elkaar afgewogen. Om een gebiedsontwikkeling succesvol te realiseren is draagvlak en commitment bij partijen én belanghebbenden van groot belang. Je kunt het ontwikkelen van een gebied maar één keer goed doen; dit betekent dat de werkwijze compleet én zorgvuldig moet zijn. Elk risico moet onderzocht worden, elke mogelijkheid moet benut worden en elke oplossing moet onderbouwd worden. Zo zorgt Bureau Schmidt voor een effectieve aanpak, duidelijke afspraken en een geslaagde ontwikkeling.

Ontwerp nieuwe ontwikkelingen

Soms gaat het bij het ontwikkelen van een gebied om een gehele nieuwe locatie. Bijvoorbeeld als het gaat om een nieuwe woonwijk. In zowel het geval van nieuwe ontwikkelingen als herontwikkelingen starten we met het maken van een schetsontwerp, waarna we vervolgens toewerken naar een voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp.

Ontwerp nieuwe ontwikkelingen

Soms gaat het bij het ontwikkelen van een gebied om een gehele nieuwe locatie. Bijvoorbeeld als het gaat om een nieuwe woonwijk. In zowel het geval van nieuwe ontwikkelingen, als herontwikkelingen, starten we met het maken van een schetsontwerp, waarna we vervolgens toewerken naar een voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp.

Heb jij een vraag over de invulling van een gebied?

Of wil je aan de slag met een project waarin een gebied ontwikkeld moet worden? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Roald Schmidt voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, en hoe wij ondersteunen in ruimtelijke vraagstukken? Klik door naar onze projecten, en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.