• Omgevings- en vergunningsmanagement

    Wanneer je aan de slag gaat met het aanleggen van een nieuwe woonwijk, het uitdiepen van een nieuwe vaarweg of het realiseren van een bedrijventerrein, is het belangrijk om rekening te houden met betrokkenen. Niet alleen heb je te maken met de omgeving en verschillende belangen. Oók moet je de plannen met de betrokken partijen zoals gemeente en provincie afstemmen. Want zonder overleg of vergunning is het onmogelijk om een project te realiseren. De experts van Bureau Schmidt helpen jou met dit proces door middel van omgevings- en vergunningsmanagement.

Kansen identificeren

Elk project heeft invloed op zijn omgeving, en omgekeerd. Wanneer je deze omgevingsinvloeden onderschat, heb je kans dat je risico loopt, of dat je kansen voor het project én omgeving niet benut. Goed omgevingsmanagement is onmisbaar: het identificeert deze kansen en maakt risico’s beheersbaar. Als ingenieursbureau vinden wij omgevings- en vergunningsmanagement minstens zo belangrijk als de ontwerpen en oplossingen die wij bieden. Door in een vroeg stadium de omgeving te betrekken kun je aan de voorkant al rekening houden met de verschillende projectbelangen.

Wij analyseren de omgeving volgens modellen, zoals met SOM (Strategisch Omgevingsmanagement). We bepalen belangen, invloeden en risico’s door middel van de RISMAN methode. Ook wegen we planning, budget, klimaat en regels af, en werken we alternatieven uit om zo te komen tot één of meerdere voorkeursalternatieven. Dit doen we om bij te dragen aan een soepel verloop van het bouwproces. Zo creëren wij samen een mooi projectresultaat en een positief imago door een goede samenwerking met de stakeholders.

Omgevingsmanagement

De openbare ruimte kent een groot aantal diverse gebruikers en stakeholders met ieder andere belangen. Een goede samenwerking, afstemming en informatievoorziening is van groot belang voor een effectief en efficiënt proces voor de stakeholders. Omgevingsmanagement omvat het managen van doelen van het project, de verwachtingen van de omgeving en het verkrijgen van vergunningen zonder bezwaren; het draagt bij aan de voorbereiding en uitvoering van het proces, en de optimalisatie van de planning.

Communicatiestrategie

Wegwerkzaamheden leveren vaak hinder op voor de omgeving. Dat kunnen we helaas niet voorkomen. Wat we wél kunnen doen, is de omgeving hier zo goed mogelijk op voorbereiden. Vóór de start van een project bepalen we de communicatiestrategie. Deze heeft als doel het minimaliseren van de overlast voor de omgeving en een proactieve communicatie met diezelfde omgeving en betrokken stakeholders. Elk project, en dus ook elke strategie, is anders. Wat altijd hetzelfde blijft, is onze manier van communiceren: eerlijk, helder en vlot.

Heb jij een vraag over omgevingsmanagement of vergunningsmanagement?

Of wil je samen aan de slag met een project waarbij omgevingsmanagement vereist is? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Shanti Faber voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, of hoe wij omgevings- en vergunningsmanagement toepassen bij een project? Klik door naar onze projecten.