CO2-Prestatieladder

Bureau Schmidt heeft het initiatief genomen de diensten te verduurzamen. Dit met als doel de uitstoot van CO2 te verminderen. De CO2-Prestatieladder helpt ons om ons eigen energieverbruik en CO2 uitstoot inzichtelijk te krijgen en stimuleert ons om de CO2 uitstoot te verminderen. De uitstoot van CO2 hebben we vastgelegd in een CO2-Footprint en we hebben doelstellingen bepaald met daarbij passende maatregelen.

In de CO2 prestatieladder staan een aantal eisen waaraan moet worden voldaan. Deze eisen komen voort uit 4 invalshoeken:

 1. Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint;
 2. Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie;
 3. Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid;
 4. Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

Invalshoek A. Inzicht
Om tot CO2-reductie te komen, is de CO2 uitstoot van Bureau Schmidt berekend. De uitstoot is opgedeeld in Scope 1 (CO2 die direct wordt uitgestoten, zoals bijvoorbeeld gas, benzine) en Scope 2 (CO2 die indirect wordt uitgestoten, zoals bijvoorbeeld elektriciteit). Als basisjaar is het jaar 2019 genomen. De meeste CO2 uitstoot door Bureau Schmidt wordt veroorzaakt door vervoer.

Footprint 2019
Footprint 2020
Footprint 2021
Footprint 2022 Q1+Q2
Footprint 2022
Footprint 2023 Q1+Q2
Footprint 2023

Invalshoek B. Reductie
In ons energie managementplan staan onze CO2 reductiedoelstellingen en -maatregelen benoemd. Concreet hebben we als doel gesteld in het jaar 2024 25% minder CO2 uitstoot te hebben ten opzichte van het basisjaar 2019. De voortgang wordt periodiek geanalyseerd en gerapporteerd in het energie managementplan.

Energiemanagementplan 2019
Energiemanagementplan 2020
Energiemanagementplan 2021
Energiemanagementplan 2022
Energiemanagementplant 2023

Invalshoek C. Transparantie
Het is belangrijk dat we structureel communiceren over de CO2 uitstoot, de doelstellingen en de maatregelen. In ons communicatieplan is opgenomen op welke wijze we intern en extern communiceren.

Bureau Schmidt heeft zichzelf ten doel gesteld periodiek (tweemaal per jaar) intern en extern communiceren over:

 • Het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van het bedrijf;
 • De genomen maatregelen;
 • Het huidig energiegebruik en de trends binnen het bedrijf;
 • De behaalde reductie in CO2-uitstoot;
 • De projecten met verkregen met CO2-gunningsvoordeel;
 • De mogelijkheden voor medewerkers tot het leveren van individuele bijdrage(n).

Invalshoek D. Participatie
We werken samen met andere partijen aan de reductie van CO2. Daarom hebben we ons aangesloten bij onderstaande initiatieven:

Samen Slim besparen
Samen Slim Besparen is een initiatief van KAM adviseurs BV. Twee keer per jaar worden bijeenkomsten georganiseerd waar bedrijven samen de mogelijkheden bespreken om CO2 uitstoot te reduceren.

Nieuwsbrieven
We zijn geabonneerd op verschillende nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen met betrekking tot verduurzamen.

Bekijk het overzicht van onze initiatieven hier

Certificaat CO2-Prestatieladder
Bekijk onze CO2 prestatieladder certificering hier.

Aangenomen projecten met CO2 gunningsvoordeel

Hieronder staat een overzicht van de offertes die we hebben gewonnen waarbij de C02 prestatieladder onderdeel was van de gunning.

 • Wetterskip Fryslân: Raamcontract Ingenieursdiensten.

Van de behaalde opdrachten met gunningsvoordeel moeten we ook de C02 uitstoot per opdracht inzichtelijk maken. Er zijn nog geen concrete projecten uit het raamcontract gekomen. Indien hier projecten uitkomen, stellen we hiervoor een CO2 projectdossier op.

Diensten bij werkveld

Werkvelden