• Ontwerp wegen

    Infrastructuur is belangrijk. Wegen brengen ons        -veilig en het liefst ook nog eens snel- naar de plek waar we naartoe willen. Bij Bureau Schmidt werken we met een team van ruim dertig eigen ontwerpers aan het ontwerpen van deze wegen. Zowel boven, als onder de grond.

Ontwerpen van wegennet

Wegen brengen ons waar we naartoe willen gaan. Onze ontwerpers zorgen ervoor dat deze wegen er veilig bij liggen. Ze maken ontwerpen waar in de weginrichting veilig is en de bereikbaarheid gewaarborgd wordt. Ook ontfermen ze zich over de infra die vaak niet zichtbaar is: de kabels en leidingen onder de grond. Ze zorgen dat ze op de juiste plek komen te liggen en adviseren en begeleiden gestuurde boringen onder het wegdek.

De weg naar de beste oplossing

Wegenprojecten zijn al snel complex. Vaak niet eens door het wegontwerp zelf, maar vooral vanwege de vele verschillende partijen die er betrokken zijn en de bestuurlijke processen. We vinden het daarom belangrijk om de wensen en eisen duidelijk in kaart te brengen. We nemen in ons ontwerp de totale weginrichting en projectomstandigheden mee. We maken een inventarisatie van de huidige omgeving en we analyseren de verkeers- stromen. Zo bepalen we welke mogelijke oplossing zou passen: hoe kunnen we de knelpunten verhelpen en dit omzetten tot een ontwerp? Bij het ontwerpen van wegen speelt de veiligheid van de weggebruiker een belangrijke rol. Wij zorgen ervoor dat nieuwe wegen zorgvuldig worden ingepast in de bestaande situatie. Zo zorgen we samen voor een optimaal en breed gedragen wegontwerp.

Ontwerpproces

Bij Bureau Schmidt werken experts uit alle disciplines om het complete ontwerpproces voor jou te verzorgen. Van inventarisatie en gebiedsanalyse, tot het uitwerken van gedetailleerde, technische ontwerpen. Wij werken in alle fases van een project: van het eerste schetsontwerp tot het uitvoeringsontwerp. Al onze ontwerpen stellen we beschikbaar aan onze opdrachtgevers in 2D of 3D. Het uitwerkingsniveau bepalen we in overleg met jou. Soms volstaat een technische tekening, bij andere projecten zijn handgetekende plankaarten, 3D-modellen of een impressie van belang.

Heb jij een vraag over een wegproject?

Of wil jij aan de slag met het ontwerpen van wegen? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze ontwerpexpert Martijn de Groot voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, of hoe het ontwerpen van wegen past in een project? Klik door naar onze projecten.