Hoofdroute door Hattem

In 2021 is het plan voor de herinrichting van de Burgemeester Bijleveldsingel, Vechtstraat en Hessenweg, oftewel de ‘Hoofdroute door Hattem’ opgeleverd, zodat de werkzaamheden vanaf maart 2022 van start konden gaan. De aanleiding van het project was de slechte staat van de wegen en de beperkte verkeersveiligheid. Het asfalt was toe aan onderhoud en op een aantal kruispunten was het gevaarlijk om de weg over te steken. Daar móest iets aan veranderen. Verschillende aspecten van ons vakgebied kwamen in dit project naar voren: het ontwerpen van wegen, bewonersparticipatie, contractvorming en aanbesteding, directievoering en toezicht, etc. Een opdracht die ons op het lijf geschreven is!

Verschillende fasen
We zijn binnen het project veel verschillende fasen doorgelopen. Zo zijn we gestart met de initiatiefase, om vervolgens verder te gaan met de planfase, ontwerpfase, bestekfase, aanbestedingsfase, uitvoeringsfase en uiteindelijk de opleveringsfase. Kortom, wij waren verantwoordelijk voor het hele project, Björn voorop. En als wij ergens verantwoordelijk voor zijn, dan pakken we die verantwoordelijkheid ook. We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat de collega’s van gemeente Hattem zich geen zorgen hoefden te maken.

Balans tussen belangen
Vóór de start van het project moesten we de eisen en wensen van de betrokkenen in kaart brengen. Hattem heeft ruim 12 duizend inwoners en winkeliers moeten kunnen laden en lossen. De kunst is om de balans te vinden tussen de verschillende belangen. We startten bij de wensen van gemeente Hattem en trokken daarna de omgeving in. We spraken medewerkers van Rijkswaterstaat en de provincie en nodigden aanwonenden andere betrokkenen uit voor een informatieavond. In elk project verwerken we alle eisen en wensen in een Klanteneisenspecificatie (KES). Die bespreken we met onze opdrachtgever. Welke wensen kunnen we meenemen in het ontwerp? En welke niet? Daarnaast is het belangrijk dat iedereen die iets aangeleverd heeft, een duidelijke terugkoppeling krijgt.

Het gezicht voor de omgeving
Ook na de ontwerpfase moet de omgeving worden meegenomen in het proces. Communicatie is de rode lijn in het proces; het raakt immers de hele stad. Daarom maakte de aannemer gebruik van de BouwApp. Hierin konden omwonenden en andere betrokkenen meldingen en klachten doorgeven en vragen stellen. Uiteraard was die app niet het enige communicatiemiddel met de omgeving. Iedere keer als het project een andere fase in ging, er hinder ontstond of er iets afgesloten werd, gingen we met brieven langs de winkels en woningen. Uiteraard hielden we qua afsluitingen en hinder ook rekening met de bevoorrading van de winkels. De communicatie vond niet alleen plaats met ondernemers en omwonenden, maar ook met stakeholders zoals Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel. Daarmee was Björn het gezicht voor de hele omgeving en de ogen en oren van de gemeente met betrekking tot het project.

“Er heerste een grote dynamiek binnen dit project door de verschillende stakeholders waar we mee te maken hadden. Winkeliers, Provincie, Rijkswaterstaat, de aannemer: je vormt samen een team, je doet het met elkaar. Dat zorgt er ook voor dat je verschillende belangen moet afwegen, zonder het doel uit het zicht te verliezen. Het gaat om de balans tussen de belangen. En als je ergens wel wat extra’s voor iemand kunt betekenen, doe je dat natuurlijk altijd.” – Björn van Straaten

Toezichthouden en directievoeren
De rol van Björn veranderde na de definitieve gunning in directievoerder. Hij was onderdeel van het projectteam én fungeerde namens de gemeente Hattem als opdrachtgever richting de aannemer. Zijn taken waren onder andere het bewaken van het proces, het budget, de gemaakte afspraken, de planning en de kwaliteit. Uiteindelijk was hij verantwoordelijk voor het tot een goed einde brengen van het project.

Groeninrichting begeleiden
Alle wegwerkzaamheden zijn inmiddels klaar. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de groeninrichting, onder andere door de aanleg van geveltuintjes. Dit plan is vanuit de groenvisie van de gemeente Hattem tot stand gekomen en wordt begeleid door Bureau Schmidt. De geveltuintjes geven geur en kleur aan de binnenstad en helpen bij het opvangen van hevige regenbuien langs de ‘hoofdroute door Hattem’.

Dorpsweg en Eierdijk
Hetzelfde traject doorliepen we ook voor de Dorpsweg en de Eierdijk. Voor dit project is een verkeerskundige studie gedaan om een juiste keuze te maken op gebied van veiligheid van de omgeving en doorstroming van het verkeer. Daarnaast staat een duurzame uitvoering in dit project voorop, zoals bijvoorbeeld in materiaalkeuze.

In het project ‘Hoofdroute door Hattem’ komen verschillende diensten van Bureau Schmidt naar voren, namelijk: toezicht en directievoering, bewonersparticipatie, ontwerp wegen, contractvorming en aanbesteding en gebiedsontwikkeling. Heb jij ook behoefte aan een van deze diensten? Klik door om te ontdekken wat wij voor je kunnen betekenen!