Herinrichting na aardbevingsschade in Zandeweer

De gaswinning in Groningen veroorzaakt schade aan huizen en gebouwen. Ook in het dorp Zandeweer, waar de woningcorporatie circa twintig woningen op de Albert van der Zielstraat en de Poelweg moest slopen – en vervolgens opnieuw moest opbouwen. Gemeente Het Hogeland riep de hulp in van Bureau Schmidt om de herinrichting, van bewonersparticipatie tot het woonrijp maken van de straten, te begeleiden. Ons gezamenlijke doel: een omgeving creëren waarin de bewoners met een goed gevoel hun nieuwe huis betreden en waar ze nog jarenlang met plezier kunnen wonen.

Twee vliegen in één klap met een herinrichting
De sloop van de woningen heeft een grote impact op de bewoners, maar brengt ook kansen met zich mee. Niet alleen voor de huizen en gebouwen, maar ook voor de openbare ruimte. Gemeente Het Hogeland besloot twee vliegen in één klap te slaan met een herinrichting. Maar wat is dan belangrijk? En waar heeft de omgeving behoefte aan? We gingen met de bewoners in gesprek om precies die informatie te verzamelen.

Bewonersparticipatie
Projectleider Martijn de Groot organiseerde een informatieavond waarbij bewoners al hun wensen en ideeën konden aandragen. “Hier kwamen aspecten naar voren waar gemeente Het Hogeland zelf nog niet aan gedacht had. Daarover gingen we met de gemeente in gesprek en vervolgens wogen we af wat wel en niet mogelijk was op basis van de richtlijnen, technische eisen en financiële haalbaarheid. Gelukkig kwamen we tot de conclusie dat we de meeste wensen van de bewoners konden waarmaken.”

Ontwerpfase en archeologisch onderzoek
Kortgezegd zijn er twee doelen voor de herinrichting van de straten: bewoners moeten er plezierig wonen én het verkeer moeten makkelijk de straat in- en uit kunnen rijden. De Albert van der Zielstraat en Poelweg zijn namelijk beide doodlopende straten. Projectingenieur Niels Mulder ging aan de slag met het ontwerp. Tegelijkertijd zetten we diverse onderzoeken uit op het gebied van archeologie, bodem en flora en fauna. Martijn: “In verband met de vastgestelde archeologische zone moest er eerst bureauonderzoek plaatsvinden. Op ons advies zijn er vervolgens boringen gedaan om de opbouw van de grond te onderzoeken. Hierin kwamen gelukkig geen bijzonderheden naar voren.”

Toekomstige situatie in beeld
Met die zekerheid zette Niels het stedenbouwkundig plan om in een schetsontwerp. Daarna volgden het voorlopig ontwerp en de definitieve bouwrijp en woonrijp tekeningen. Om de bewoners beeld te geven van de toekomstige situatie, maakte ontwerper Wesley onderstaand animatiefilmpje. Martijn: “De omgeving was er zeer enthousiast over, dus kregen we goedkeuring om aan de slag te gaan met het bestek.” En dus werd de expertise van collega Maud ingeroepen.

Bestek en aanbesteding begeleiden
Maud werkte een uitgebreide werkomschrijving uit. Vervolgens begeleidden we de aanbesteding en controleerden we de ingediende inschrijvingen van aannemers. De aanbestedingsbegeleiding rondden we net voor de zomer van 2023 af. De verwachting is dat bewoners hun nieuwe woning halverwege 2024 kunnen betrekken. Eind 2024 worden voorzieningen als definitieve verhardingen, afwateringssystemen, straatverlichting, straatmeubilair en groen aangebracht, om de openbare ruimte sfeervol en leefbaar te maken. Zo kunnen de bewoners nog jarenlang plezierig wonen op Albert van der Zielstraat en de Poelweg.

Kun jij voor een project ook ondersteuning gebruiken in de bewonersparticipatie, het bouw- of woonrijp maken van een terrein of de aanbestedingsbegeleiding of -advies? Haal onze kennis, aanpak, bevlogenheid en ervaring in huis! We kunnen je helpen vanaf het initiatief tot en met de realisatie.