Wijkverbetering Sunny Selwerd

Een gezonde, gelukkige wijk begint bij een prettige leefomgeving. In de Groningse wijk Selwerd werken wijkbewoners, de gemeente, woningcorporaties, scholen, verenigingen, bewonersorganisaties, instanties én ondernemers daarom samen aan het grote project ‘Wijkverbetering Sunny Selwerd’. Aan KWS Infra Zwolle-Leek de taak om de werkzaamheden in de openbare ruimte uit te voeren, en daarbij schiet onze omgevingsmanager Arjan ze te hulp.

De ambitie voor Selwerd: gezondheid en welbevinden
Zowel op sociaal als fysiek gebied blijft Selwerd achter bij andere wijken in de stad Groningen. Bovengemiddeld veel inwoners in de wijk ervaren een hoge mate van eenzaamheid, hebben psychische problemen en geven zichzelf een lage score als het gaat om gezondheid. De naam ‘Sunny Selwerd’ is een knipoog naar de vele doorzonwoningen in de wijk, maar refereert ook naar het doel van het project: ervoor zorgen dat leven en wonen in Selwerd straks voor iedereen ‘sunny’ is.

Tijd voor vernieuwing
De verbetering van de fysieke leefomgeving heeft een positief effect op de gezondheid, maar daarnaast is ook de openbare ruimte en een deel van de woningvoorraad verouderd én vraagt de energietransitie om een stevige impuls in de wijk. Tijd voor vernieuwing, met het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van de Selwerders als uitgangspunt. Sunny Selwerd gaat dus niet alleen over sloop, nieuwbouw en de herinrichting van straten, maar ook over werk en inkomen, leefbaarheid, veiligheid, sociale contacten, meedoen en erbij horen in de samenleving. Juist daarom is omgevingsmanagement zo belangrijk.

“Ik sta graag in contact met de opdrachtgever, de opdrachtnemer én de bewoners, om samen tot goede oplossingen te komen voor alle betrokkenen.” – Arjan

Herinrichting en warmtenet
De herinrichting van de openbare ruimte in de wijk loopt als een rode draad door de wijkvernieuwing. Gemeente Groningen wil de stoepen, straten, pleintjes en speelvelden een kwaliteitsimpuls geven, groen toevoegen en de openbare ruimte toekomstbestendig inrichten. Gelijktijdig met de herinrichting wordt in samenwerking met WarmteStad ook een warmtenet aangelegd. Zo wordt overlast voor de omgeving beperkt en wordt het gemeenschapsgeld effectief en efficiënt besteed.

Communicatie tussen KWS Infra en wijkbewoners
Sunny Selwerd is een groot project. Niet alleen omdat de wijkvernieuwing zo’n tien jaar duurt, maar ook omdat er tientallen partijen betrokken zijn. Als omgevingsmanager zorgt Arjan voor de communicatie tussen KWS en de wijkbewoners. Daarbij werkt hij samen met de omgevingsmanager van gemeente Groningen en andere stakeholders in de wijk Selwerd-Zuid. Arjan: “Ik sta graag in contact met de opdrachtgever, de opdrachtnemer én de bewoners, om samen tot goede oplossingen te komen voor alle betrokkenen en de hinder zoveel mogelijk te beperken.”

Fase drie, vier en vijf
In 2023 is er in het eerste deel van de Spaanse Aakstraat en Abeelstraat veel werk verricht om het eerste deel van het warmtenet en een regenwaterriool aan te leggen. Arjan: “Net voor de kerstvakantie in 2023 stellen we de wegen, voetpaden en parkeerplaatsen weer open voor gebruikers en bewoners. Fase twee is dan afgerond. Voor 2024 staan de werkzaamheden binnen fase drie, vier en vijf op de planning, en eind 2024 kunnen de woningen in Selwerd-Zuid aangesloten worden op het warmtenet van Warmtestad.”

Heb jij een vraag over omgevings- of vergunningsmanagement? Of wil je samen aan de slag met een project waarbij omgevingsmanagement vereist is? Bureau Schmidt staat voor je klaar!