• Strategie- en besluitvorming

    Bij projecten in de openbare ruimte stelt de politiek vooraf kaders vast. Maar welke oplossing is nu de beste oplossing? Onze projectmanagers wegen belangen af en adviseren over mogelijke participatietrajecten. Zo begeleiden we een project van plan tot politiek.

Strategie

Vóór de start van een project bepalen onze adviseurs een strategie. Elke project, en dus ook elke strategie, is anders. Wat altijd hetzelfde blijft, is onze manier van communiceren: eerlijk, helder en vlot. We maken beslissingen op basis van een gedegen strategie- en besluitvorming en zorgen er zo voor dat het project van begin tot eind klopt.

Heb jij een vraag over de besluitvorming van een project?

Of wil je aan de slag met een project waarin de strategie- en besluitvorming nog omgezet moet worden in effectieve plannen? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Shanti Faber voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, en hoe wij voor een gedegen strategie- en besluitvorming zorgen binnen een project? Klik door naar onze projecten.

Shanti Faber

Omgevings/Projectmanager
shanti@bureauschmidt.nl
06 - 20 33 65 20
Kennis en advies

Een projectplan moet goed gemanaged worden, om ervoor te zorgen dat het van begin tot eind klopt. Bij projecten in de openbare ruimte stelt de politiek vooraf kaders vast. Maar welke oplossing is nu de beste oplossing? Onze projectmanagers wegen belangen af en adviseren over mogelijke participatietrajecten. Ze zijn politieksensitief, omgevingsbewust en hebben kennis van (milieu)wetgeving. Ze leveren alle benodigde documenten aan en presenteren die op een duidelijke manier. Zo kunnen de politiek en het bestuur een weloverwogen besluit nemen.

Project managen

De projectmanagers van Bureau Schmidt sturen niet alleen van conceptontwerp tot nazorg en onderhoud aan; ze zijn ook eindverantwoordelijk voor budget, planning, logistiek, kwaliteit, veiligheid en milieu. Dit doen ze door middel van de GOTIK-methode: met deze methode staat het doel van het project centraal. Dit helpt om de hoofdlijnen van de details te onderscheiden; aan de hand van afstemming, overleg en planning bewaken we samen met de klant de vooruitgang. Afhankelijk van de grootte van het project zijn onze projectmanagers bij de hoofdlijnen en inhoudelijke details betrokken. Ze zijn dan ook aanwezig bij de projectmeetings, overleggen met klanten en bewaken de voortgang. Zo zorgen we voor een resultaatgericht en proactief projectmanagement en ronden we projecten succesvol af.

Heb jij een vraag over de management van een project?

Of wil je samen met een projectmanager aan de slag met een project? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Roald Schmidt voor al jouw vragen. Benieuwd hoe onze projectmanagers te werk gaan? Klik door naar onze projecten, en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.

 

Kostenramingen

Het ontwikkelen en realiseren van infraprojecten kost geld, veel geld. Als opdrachtgever wil je in alle fasen van het project de kosten inzichtelijk hebben. Daar zorgen onze kostendeskundigen voor. Ze maken gedetailleerde begrotingen en besteksramingen. Dat doen ze onder andere via de SSK-systematiek of de LCC-methode.

Contractadvies

We zorgen ervoor dat een aanbestedingsprocedure juist wordt doorlopen, daarnaast adviseren we bij het opstellen van de juiste kwaliteitscriteria. De adviseurs van Bureau Schmidt helpen je bij het maken van de juiste keuze voor de contractvorm en stellen het contract en bijbehorende documenten voor je op, zoals RAW, UAV-GC, BVP en bouwteamovereenkomsten.

Aanbestedingsadvies- en strategie

Elk project vraagt om een specifieke aanbestedingsstrategie. Bij Bureau Schmidt adviseren we in begrijpelijke taal en zetten we alle voor- en nadelen van verschillende contract- en aanbestedingsvormen op een rijtje. We ontzorgen de opdrachtgever in het gehele traject. We organiseren sessies en brengen kansen en risico’s in kaart om zo tot de juiste aanbestedingsvorm te komen. Als de aanbestedingsvorm vaststaat kan Bureau Schmidt het gehele traject begeleiden en het contract opstellen. Ook helpen we aannemers bij het schrijven van het beste kwaliteitsplan bij een aanbesteding, bijvoorbeeld in de vorm van een plan van aanpak.

Heb jij een vraag over een contract voor een project?

Of wil je samen aan de slag met een project waarbij kostenraming en aanbestedingsadvies vereist is? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Roald Schmidt voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, en hoe wij contracten opstellen voor een project? Klik door naar onze projecten, en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.

 

Kansen identificeren

Elk project heeft invloed op zijn omgeving, en omgekeerd. Wanneer je deze omgevingsinvloeden onderschat, heb je kans dat je risico loopt, of dat je kansen voor het project én omgeving niet benut. Goed omgevings- management is onmisbaar: het identificeert deze kansen en maakt risico’s beheersbaar. Als ingenieursbureau vinden wij omgevings- en vergunningsmanagement minstens zo belangrijk als de ontwerpen en oplossingen die wij bieden. Door in een vroeg stadium de omgeving te betrekken kun je aan de voorkant al rekening houden met de verschillende projectbelangen.

Wij analyseren de omgeving volgens modellen, zoals met SOM (Strategisch Omgevingsmanagement). We bepalen belangen, invloeden en risico’s door middel van de RISMAN methode. Ook wegen we planning, budget, klimaat en regels af, en werken we alternatieven uit om zo te komen tot één of meerdere voorkeursalternatieven. Dit doen we om bij te dragen aan een soepel verloop van het bouwproces. Zo creëren wij samen een mooi projectresultaat en een positief imago door een goede samenwerking met de stakeholders.

Omgevingsmanagement

De openbare ruimte kent een groot aantal diverse gebruikers en stakeholders met ieder andere belangen. Een goede samenwerking, afstemming en informatievoorziening is van groot belang voor een effectief en efficiënt proces voor de stakeholders. Omgevingsmanagement omvat het managen van doelen van het project, de verwachtingen van de omgeving en het verkrijgen van vergunningen zonder bezwaren; het draagt bij aan de voorbereiding en uitvoering van het proces, en de optimalisatie van de planning.

Communicatiestrategie

Wegwerkzaamheden leveren vaak hinder op voor de omgeving. Dat kunnen we helaas niet voorkomen. Wat we wél kunnen doen, is de omgeving hier zo goed mogelijk op voorbereiden. Vóór de start van een project bepalen we de communicatiestrategie. Deze heeft als doel het minimaliseren van de overlast voor de omgeving en een proactieve communicatie met diezelfde omgeving en betrokken stakeholders. Elk project, en dus ook elke strategie, is anders. Wat altijd hetzelfde blijft, is onze manier van communiceren: eerlijk, helder en vlot.

Heb jij een vraag over omgevingsmanagement of vergunningsmanagement?

Of wil je samen aan de slag met een project waarbij omgevingsmanagement vereist is? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Shanti Faber voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, of hoe wij omgevings- en vergunningsmanagement toepassen bij een project? Klik door naar onze projecten.

We zijn flink gegroeid, zowel in onze dienstverlening als in ons team. Maar met inmiddels 60 ingenieurs en adviseurs, verdeeld over 4 vestigingen, staan we nog steeds dicht bij onze klanten.

Groeien betekent veranderen, ook binnen het management van Bureau Schmidt. In verband met een aantal wijzigingen stellen we onze directeur, adjunct-directeur, bedrijfsleider en vestigingsmanagers graag (opnieuw) aan je voor!

Van links naar rechts op bovenstaande foto:
Björn van Straaten: vestigingsmanager Leeuwarden
Arjan Cappon: vestigingsmanager Groningen
Roald Schmidt: directeur/eigenaar
Shanti Faber: adjunct-directeur
Michel Roebersen: vestigingsmanager Zwolle
Bauke Brinkman: bedrijfsleider/projectmanager
Bart Visser: vestigingsmanager Heerhugowaard