Een klimaatadaptieve aanpak in Hattem

Door klimaatverandering is de kans op hevige regenbuien groter geworden. In de zomer valt er steeds vaker extreme neerslag, waardoor er vooral plaatselijk wateroverlast ontstaat. Zo ook aan de Van Lintelweg in Hattem. De straat en zelfs de woningen kwamen hier onder water te staan. Gemeente Hattem schakelde de expertise van Bureau Schmidt in om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Projectleider Narsing en projectingenieur Maud gingen samen aan de slag voor een klimaatadaptieve inrichting van de Van Lintelweg.

Onderzoek als startpunt
Het probleem in de afwatering zit in de inrichting van de openbare ruimte. Daar is de gemeente verantwoordelijk voor, dus liet gemeente Hattem een onderzoek uitvoeren. In dit onderzoek, uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Aveco de Bondt, werd het probleem uitgebreid onderzocht en kwamen een aantal mogelijke oplossingen naar voren. Dit was het startpunt voor Narsing en Maud.

Kosten en uitvoerbaarheid
Tijdens de woningbouw in de omgeving bleek onvoldoende rekening gehouden met de Van Lintelweg. Daarnaast waren de clusterbuien, met zeer veel neerslag in korte tijd, toen nog niet aan de orde. Projectleider Narsing bracht de kosten en (duurzame) uitvoerbaarheid van de verschillende oplossingen in kaart. Daarna startte hij, samen met zijn collega Maud, met de technische uitwerking van de gekozen definitieve oplossing.

Infiltratiekratten in de weg
Om wateroverlast in de toekomst te voorkomen, worden er infiltratiekratten onder de Van Lintelweg en op het erf van een van de woningen aangebracht. In de kratten wordt regenwater opgevangen, zodat het langzaam kan infiltreren in de ondergrond. Hierdoor is de oplossing niet alleen gericht op wateroverlast, maar ook op droogte. Het water dat niet in de infiltratiekratten kan worden opgeslagen, wordt door middel van een rioolgemaal afgevoerd.

“Met infiltratiekratten in de weg komt er een einde aan wateroverlast bij zomerse clusterbuien.” – Narsing

Technische uitwerking op detailniveau
Na het opstellen van een voorontwerp maakte Narsing de tekeningen definitief in overleg met de gemeente. Vervolgens schreef Maud het bestek. De uitwerking van het ontwerp en het bestek bracht een aantal uitdagingen met zich mee: er is beperkte ruimte en de smalle straat en bij het plaatsen van de kratten moet er rekening gehouden worden met de aanwezige kabels en leidingen. In samenwerking met Wavin, de leverancier van de kratten, werd alles tot in detail uitgezocht: wat is de opslagcapaciteit van de kratten? Hoeveel kratten moeten er geplaatst worden? En moet het riool hierdoor ook anders aangesloten worden?

Overige aanpassingen
Om te voorkomen dat er water vanaf de aanliggende straten de Van Lintelweg inloopt, worden ook de inritten verhoogd met drempels. Daarnaast wordt het stuk riolering in de Van Lintelweg losgekoppeld van het rioolstelsel van Hattem en wordt regenwater en afvalwater van elkaar gescheiden, zodat er bij overstroming geen afvalwater meer in de straat komt te staan.

Start werkzaamheden
Inmiddels is het bestek gereed. Dat betekent dat de werkzaamheden binnenkort van start kunnen. Zo komt er een einde aan wateroverlast bij zomerse clusterbuien. In het kader van duurzaamheid worden bestratingsmaterialen hergebruikt.

Bij het ontwerp van onze projecten houden we rekening met de toekomst. Heb jij een vraag over een klimaatadaptief ontwerp? Of wil je aan de slag met een project waarin behoefte is aan een duurzaam en toekomstbestendig ontwerp? Bureau Schmidt staat voor jou klaar!