Een betrouwbaar elektriciteitsnet voor de toekomst

De vraag naar elektriciteit blijft snel groeien, net als het aanbod van zonne-energie. Daardoor is het extreem druk op het elektriciteitsnet. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, breidt netbeheerder Liander het elektriciteitsnet uit in Friesland en de Noordoostpolder. Het programma ‘Netuitbreiding Lelie’, afgekort ‘NuLelie’, is verdeeld in drie deelgebieden. In gebied 3 – het noordoostelijke deel van Friesland – zorgt Bureau Schmidt er, in de rol van omgevingscoördinator, voor dat het programma soepel verloopt.

Verantwoordelijk voor deelgebied 3
Begin 2022 zijn de drie deelgebieden van het programma ‘NuLelie’ gegund aan drie aannemers. In deelgebied 3 – met onder andere projecten in Leeuwarden, Dokkum en Surhuisterveen – heeft Liander een bouwteamovereenkomst met aannemingscombinatie Alsema en van Vulpen. De aannemer gaat de komende jaren in het gehele gebied de werkzaamheden voorbereiden en uitvoeren. In totaal wordt er voor de netuitbreiding ruim 1.000 kilometer sleuf gegraven en 2.100 kilometer kabel gelegd. Ook worden er circa 300 transformatorhuisjes vervangen of geplaatst.

“Het leukste is dat Bureau Schmidt in de regio zit; het gebied is onze ‘achtertuin’. We hebben kennis over de omgeving en als we willen kijken, zijn we binnen een kwartiertje op de locatie” – Rixt

Rixt en Coby: een perfect duo
Een grootschalig programma als ‘NuLelie’ vergt een uitgebreide voorbereiding en heldere publiekscommunicatie. Dit is waar Bureau Schmidt ondersteuning biedt. Op basis van ieders kennis en expertise, vormen we tactische duo’s of teams. Voor de netuitbreiding van Liander zijn Rixt en Coby een perfect duo: Rixt heeft ervaring met omgevingsmanagement en Coby heeft veel technische kennis.

Omgevingsmanager ondersteunen
Samen vervullen Rixt en Coby de rol van omgevingscoördinator. Ze ondersteunen de omgevingsmanager: de schakel tussen de omgeving en de aannemer. De omgeving is op te delen in twee doelgroepen: de overheden en de inwoners. Terwijl voor inwoners vooral het belang van de werkzaamheden naar voren moet komen, worden gemeenten en provincies tot in detail meegenomen in de gang van zaken. Zij moeten namelijk akkoord gaan met de plannen, voordat de werkzaamheden van start kunnen gaan.

Een veelzijdige rol
Van publiekscommunicatie tot de voorbereidingen voor de werkzaamheden; de rol van omgevingscoördinator is ontzettend veelzijdig. Zo verzamelen Rixt en Coby alle eisen van de overheden in de klanteneisenspecificatie (KES), waarin bijvoorbeeld staat hoe diep de kabels komen te liggen, en analyseren ze de omgeving middels een omgevingsscan. Daarnaast denken ze na over de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie rondom de projecten. Deze onderwerpen worden gebundeld in het BLVC plan, dat de aannemer handvaten geeft bij de uitvoering.

Voorkeurstracés
Vanuit alle plannen en analyses geven Rixt en Coby handvaten voor voorkeurstracés: de routes die de kabels moeten afleggen. Niet alleen moeten zij rekening houden met bijvoorbeeld treinsporen, waterkeringen en archeologisch waardevolle gebieden; dit moet ook afgestemd worden met overheden zoals gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat. Pas daarna kan de aannemer ermee aan de slag voor de uitvoering.

Klaar voor de toekomst
Naar verwachting zijn alle werkzaamheden eind 2025 gereed. Het elektriciteitsnet voldoet dan weer aan de explosieve vraag naar elektriciteit als gevolg van de digitalisering van de samenleving en het verduurzamen van de energievoorziening. Een betrouwbaar elektriciteitsnet voor de toekomst!

Heb jij een vraag over omgevingsmanagement of vergunningsmanagement? Of wil je samen aan de slag met een project waarbij omgevingsmanagement vereist is? Bureau Schmidt staat voor jou klaar!