Lange Hoek bij Elahuizen

Zonnen, zwemmen, vissen en varen. Dat kon altijd al bij de Lange Hoek in Elahuizen, maar de laatste tijd was het gebied sterk toe aan onderhoud. Het gebied kreeg daarom een ‘make-over’, met hulp van Bureau Schmidt. Inmiddels is het er een stuk plezieriger recreëren. Burgemeester Veenstra van gemeente de Fryske Marren zorgde op woensdag 6 juli voor de feestelijke opening.

De Lange Hoek was toe aan een opknapbeurt. Het gebied verkeerde in slechte staat. Het ging niet alleen om het strand, maar ook de trailerhelling was sterk gedateerd. Zo’n mooie plek aan de Fluessen verdient het om veilig en toegankelijk te zijn. Voor inwoners, recreanten en hulpdiensten. Dat vond ook dorpsbelang Elahuizen.

Van tekeningen naar uitvoering   

De werkgroep ‘Langehoek’ en dorpsbelang Elahuizen benaderden Bureau Schmidt met de vraag om met ze mee te denken. Bauke en Michiel gingen aan de slag. Ze zorgden voor een goede basis: duidelijke plannen en tekeningen waarmee dorpsbelang op pad kon gaan. De werkgroep was ambitieus en enthousiast. Dat zorgde er ervoor dat het project van meerdere kanten subsidies kreeg. En met alle neuzen dezelfde kant op, kon er gestart worden met de uitvoering.

Toezicht  

In korte tijd kreeg het gebied een nieuwe trailerhelling, aanlegsteiger, zonneweide en twee visplaatsen. Ook werd het strand opnieuw ingericht en kwamen er betere parkeermogelijkheden. Tijdens de uitvoering verzorgde Michiel het toezicht op de werkzaamheden. Inmiddels is het weer optimaal genieten voor zonaanbidders, vaarders en andere recreanten.

Samenwerking

Gemeente de Fryske Marren, sportvisserij Fryslân, de inwoners en dorpsbelang van Elahuizen en de Marrekrite werkten in dit project nauw samen. De partijen sloten het project trots af. Lees ook het nieuwsbericht van Sportvisserij Fryslân.

 

Diensten bij werkveld

Klimaatadaptief ontwerpen

Hoeveel neerslag kan een wijk aan? Waar kunnen we de omgeving groener maken? Welke materialen zijn duurzaam? En met welke materialen kunnen we regenwater bufferen? Deze vragen stellen we niet alleen bij klimaatadaptieve ontwerpen boven de grond, maar ook onder de grond. Is er ruimte voor bomen? Zo niet, kunnen we deze ruimte realiseren? Bureau Schmidt heeft uitgebreide expertise op klimaatadaptieve onderwerpen als (stedelijke) watersystemen en ondergrond, hittestress en ecologische maatregelen, om zo toekomstbestendige en duurzame ontwerpen te realiseren.

Vergunningen en stikstofberekeningen

Voordat een project in uitvoering gaat, moet er achter de schermen veel gebeuren. We denken slim met onze opdrachtgevers mee en ontzorgen in elke fase. We begeleiden onderzoeken én maken gedetailleerde stikstofberekeningen. Daarnaast helpen we onze opdrachtgevers bij het aanvragen van alle vergunningen die nodig zijn om het project mogelijk te maken.

CO2-uitstoot verminderen

Bij de realisatie of ontwikkeling van onze projecten houden we rekening met de stikstofeffecten, uitstootbeperkende maatregelen en verantwoording, maar denken we ook buiten de gebaande paden. Zo hebben we initiatief genomen om de diensten te verduurzamen, om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dit doen we door middel van de CO2-Prestatieladder. Deze helpt om ons eigen energieverbruik en CO2 uitstoot inzichtelijk te krijgen en stimuleert ons om de CO2 uitstoot te verminderen. De uitstoot van CO2 hebben we vastgelegd in een CO2-Footprint en we hebben doelstellingen bepaald met daarbij passende maatregelen.

Heb jij een vraag over een klimaatadaptief ontwerp?

Of wil je aan de slag met een project waarin behoefte is aan een duurzaam en toekomstbestendig ontwerp? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Narsing Lakhi voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, en hoe wij klimaatadaptief ontwerpen binnen een project? Klik door naar onze projecten.

 

Narsing Lakhi

Adviseur Duurzaamheid | Projectmanager
narsinglakhi@bureauschmidt.nl
06 - 13 70 50 79
GIS-systemen

Bij Bureau Schmidt maken we niet alleen gebruik van beheerplannen, we maken ook gebruik van GIS-systemen. GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. Het zijn computersystemen die data koppelt aan dynamische kaarten. Uit die gegevens kun je bijvoorbeeld een onderhoudsprogramma genereren.

Beheerplan

Om in kaart te brengen wat er precies moet gebeuren doen we onderzoek en schrijven we een beheerplan, of een advies en bestek. Bij het realiseren van een beheerplan kijken we naar de huidige situatie, hetgeen dat we willen bereiken en hoe we dat willen bereiken. We realiseren een praktisch handvat om het beheer uit te voeren. Een beheerplan is een belangrijk communicatiemiddel; als er bij het opstellen meerdere partijen worden betrokken, is er ook meer draagvlak voor de beheermaatregelen.

Onderhoud

Naast het advies en het opstellen van een beheerplan, is Bureau Schmidt óók verantwoordelijk voor het voorbereiden van de werkzaamheden voor het onderhoud, door bijvoorbeeld onderzoek te doen. Ook zorgen we voor de begeleiding of de realisatie van het onderhoud. Zoals de vervanging van asfaltwegen naar betonwegen, of een wegen-, kade- en bruggeninspectie.

Heb jij een vraag over inspectie, beheer of onderhoud van een project?

Of wil je samen aan de slag met een project waarbij inspectie, beheer en onderhoud vereist is? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Bauke Brinkman voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, of hoe wij inspectie, beheer en onderhoud toepassen bij een project? Klik door naar onze projecten, en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.

 

Bauke Brinkman

Bedrijfsleider | Projectmanager
baukebrinkman@bureauschmidt.nl
06 - 46 62 68 25
Natte infrastructuur

We ontwerpen en adviseren over vaarwegen voor zowel beroepsvaart als recreatie. Van sloepenroutes, oevers, damwanden tot steigers.

Ontwerp vaarwegen

Er komt veel kijken bij het ontwerpen van vaarwegen. Zo moet een vaarweg volgens de richtlijnen zijn aangelegd. Bureau Schmidt zorgt niet alleen voor een goed ontwerp van een nieuwe vaarweg, ook houden we ons bezig met de opwaardering of heropening van een bestaande vaarweg. We werken in alle fases van een project: van het eerste schetsontwerp tot het uitvoeringsontwerp. Bij het ontwerpen van vaarwegen speelt ook de veiligheid van de gebruiker van de vaarwegen een belangrijke rol. Wij zorgen ervoor dat nieuwe vaarwegen zorgvuldig worden ingepast in de bestaande situatie, zodat de vaarweg veilig is voor scheepsvaart. Daarbij houden wij rekening met de eisen en wensen vanuit belanghebbende en de randvoorwaarden vanuit wet- en regelgeving.

Heb jij een vraag over een vaarwegproject?

Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Bauke Brinkman voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, of hoe wij een vaarweg ontwerpen en realiseren binnen een project? Klik door naar onze projecten.

 

Bauke Brinkman

Bedrijfsleider | Projectmanager
baukebrinkman@bureauschmidt.nl
06 - 46 62 68 25
Ondergrondse projecten

Bouwen in de ondergrond gaat om meer dan alleen het graven in de grond en het realiseren van infrastructuur. Er komt veel bij kijken. Het is druk in de ondergrond; en het wordt nog veel drukker. Samen met jou, of met nutsbedrijven, organiseren en adviseren we over alles wat er onder de grond gebeurt. Zo voeren we rioolberekeningen uit en ontwerpen we ondergrondse projecten en voeren we gestuurde boringen onder (spoor)wegen uit. Maar ook problemen bovengronds, door bijvoorbeeld klimaatverandering, kunnen effect hebben op de ondergrond. Daarom wordt er door middel van een integraal ontwerp altijd gekeken naar de wisselwerking tussen bovengrond én ondergrond. Onze experts helpen bij het gehele proces: van onderzoeken doen naar de grond, omgevingsmanagement, tot het ontwerpen van de ondergrondse infrastructuur en het verzorgen van inspectie, beheer en onderhoud.

Elke fase van een project

Bij het ontwerpen, aanleggen en beheren van kabels, leidingen en andere grondwerken zijn veel partijen betrokken. Bij een ondergrondproject is het niet mogelijk om de situatie visueel te beoordelen. Daarom maken we op cruciale locaties proefsleuven. We brengen de situatie in kaart door middel van foto’s en inmetingen. Door die situatie te verwerken in een (3D)tekening, creëren we inzicht dat we nodig hebben om te ontwerpen. Hierdoor voorkomen we wijzigingen of kosten tijdens de uitvoering. Een goede samenwerking met alle betrokken partijen is cruciaal om een ondergronds infrastructuurproject tot een succes te maken. Bureau Schmidt heeft de mensen in huis die in elke fase van het project verder helpen, om jouw ondergrondse project te realiseren.

Heb jij een vraag over het ontwerpen van ondergrondse infrastructuur?

Of wil jij aan de slag met de realisatie van een project en ben je benieuwd of ondergrondse infrastructuur daar een onderdeel van is? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Shanti Faber voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, of hoe wij ondergrondse infrastructuur realiseren binnen een project? Klik door naar onze projecten.