Stationsgebied Camminghaburen

Het voorbereiden van de renovatie van een verouderd stationsgebied: laat dat maar aan Bureau Schmidt over! Het stationsgebied van Camminghaburen was toe aan vernieuwing. Het bovengrondse gebied bestond volledig uit tegels en de tunnel was ouderwets. Hierdoor werd de tunnel ervaren als sociaal onveilig. Bovendien sloot het station totaal niet aan op het hoofdstation van Leeuwarden. Een leuke uitdaging om er een toffe, veilige, duurzamere plek van te maken!

Samenwerking

Bureau Schmidt werkte in dit project nauw samen met de gemeente Leeuwarden. De gemeente zorgde voor een stedenbouwkundig plan, dat wij vervolgens uitwerkten in tekeningen. Daarnaast maakten wij het bestek en begeleidden we de uitvoering en aanbesteding. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk?

Maatvast ontwerp

Voor dit project leverde gemeente Leeuwarden een stedenbouwkundig plan aan met hoe zij de uitvoering van het project voor zich zien. Dit plan werkten wij vervolgens uit in een maatvast ontwerp. Zo’n ontwerp bestaat uit een werktekening, waarop alle uit te voeren werkzaamheden precies uitgetekend zijn, en het bestek. Het bestek beschrijft de specifieke werkzaamheden en de eisen die hieraan verbonden zijn. Op basis van die tekening en het bestek kan de aannemer aan de slag.

Betrokken partijen

Voordat je tot zo’n maatvast ontwerp komt, moet je eerst in gesprek met de partijen met wie je te maken hebt. En in het geval van dit project waren dat er nogal wat. ProRail, NS, Graffitiplatform Leeuwarden, de gemeente Leeuwarden: alle wensen en eisen moesten meegenomen worden in het ontwerp. We namen hier dan ook goed de tijd voor. Het is erg belangrijk dat alle partijen uiteindelijk tevreden zijn.

Aanbesteding, toezicht en handhaving

Als het ontwerp dan eenmaal staat is het kiezen van de aannemer de volgende stap. Ook deze aanbesteding hoorde bij onze taken. Zo hebben we eerst de tekeningen en het bestek naar een aantal aannemers opgestuurd, met wie we vervolgens samen de locatie bekeken hebben. Zij konden vervolgens vragen stellen aan ons. En wie voor de laagste prijs het werk kon doen, mocht het project uitvoeren. De uitvoering van dit project viel in handen van WMR Rinsumageest.

Tot slot verzorgden we het toezicht en directievoering op het project. Dat betekent dat we de uitvoering van de werkzaamheden bewaakt hebben, evenals het budget en de planning.

“Het bijzondere aan dit project was voor mij het vervoer van het materiaal. We mochten de toegangsbruggen niet gebruiken, waardoor al het materiaal met grote kranen over het water getakeld moesten worden. Weer eens een hele andere beleving! Dit heeft de aannemer vooral geregeld, wij hebben hierin een coördinerende rol gehad.” – Meint Lautenbach

Modern en duurzaam

Inmiddels is het project afgerond. Het achterstallige onderhoud is weggewerkt, de verlichting is geoptimaliseerd en de tunnel is opnieuw gestraat. De tunnel is aangekleed met een prachtig graffiti kunstwerk. En het perron zelf is vergroend. Daarmee sluit het beter aan op het hoofdstation van Leeuwarden. Het eerder zo verouderde stationsgebied heeft nu een prachtige, moderne uitstraling. Bovendien is het door de groene bomen en beplanting nu ook een stuk duurzamer.

In dit project komen verschillende diensten van Bureau Schmidt naar voren, zoals aanbesteding, toezicht en directievoering, gebiedsontwikkeling en groen en klimaat. Heb jij ook behoefte aan één of meer van deze diensten? Neem dan contact met ons op!

Werkveld bij Project