Poort van Winschoten: herinrichting van het centrum van Winschoten

Onder de mooie naam ‘Poort van Winschoten’ wordt het zuidelijke deel van het centrum van Winschoten heringericht. De inrichting van het centrum gebeurt tegelijkertijd met de bouw van het nieuwe gemeentehuis van Oldambt. Slim, want zo hoeft het gebied maar één keer op de kop. Maar dat betekent wél dat alle plannen en de werkzaamheden goed op elkaar afgestemd moeten worden. Voor gemeente Oldambt verzorgen wij de inrichting van de openbare ruimte.

Een goed begin is het halve werk

Ons ontwerpteam bestaat uit ingenieurs en adviseurs van Bureau Schmidt en daarnaast uit architecten van architectenbureau DAAD. Ook de plannen van het gemeentehuis worden gemaakt door een speciaal ontwerpteam. Bij de start investeerden we flink in het goed leren kennen van elkaar. Tijdens de Project Start Up gingen we op pad. Samen met de opdrachtgever en de architecten verkenden we het gebied. We brachten samen alle wensen, knelpunten en risico’s in kaart. Ook tijdens het project houden we constant goed contact met elkaar, zodat we precies van elkaar weten wat we doen.

Breed gedragen ontwerp

Het gebied moet een plek worden waar inwoners en ondernemers zich thuis voelen. En dus is het belangrijk dat bewoners en andere betrokkenen achter de plannen staan. Daar waar we kunnen betrekken we ze bij het maken van de plannen. In verband met het coronavirus deden we dit op een andere manier dan normaal. Direct omwonenden konden een persoonlijk gesprek met ons, en de gemeente, inplannen. In die gesprekken bespraken we aan de hand van thema’s zoals wonen, groen, parkeren en water het projectgebied en luisterden we naar de wensen van de bewoners.

Klant Eisen Specificatie en klankbordgroep

Alle input, van de gebiedsinventarisatie tot de gesprekken met stakeholders en de bewoners, verwerkten we in een Klant Eisen Specificatie. Per eis en wens gaven we een advies aan de gemeente over welke we wel óf niet meenamen in het ontwerp. Natuurlijk koppelden we dat advies ook terug aan degene die de wens heeft aangeleverd.

We laten bewoners ook in de volgende fasen mee denken. Hiervoor stelden we een klankbordgroep op. Elk ontwerp dat intern bij de gemeente goedgekeurd wordt, bespreken we eerst met de klankbordgroep. Daarna delen we hem pas met de rest van de omgeving.

“De Poort van Winschoten is de entree van het centrum van Winschoten en daarmee dé plek waar je een eerste indruk van de stad krijgt. Het mooie aan deze entree is dat inwoners er over meegedacht hebben, daarmee is de Poort van Winschoten voor én van inwoners. Mooi om daar samen aan te kunnen werken.” – Matthijs Dwarshuis

Planning

Na elk gesprek stellen we het schetsontwerp steeds een beetje bij. Inmiddels hebben we het ontwerp besproken met de klankbordgroep. De volgende stap is het ontwerp presenteren aan de rest van de omgeving. Zodra we dat gedaan hebben, kan het voorlopig ontwerp (VO) opgesteld worden.

Ondertussen bereiden we ons voor op de werkzaamheden buiten. De tekeningen voor het bouwrijp maken van het terrein zijn gereed. Ook is er al een aannemer bekend die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Dat betekent dat de riolering alvast aangebracht wordt en de kabels en leidingen op de goede plek worden gelegd. De verwachting is dat deze werkzaamheden na de bouwvak van 2022 van start gaan. Voordat deze werkzaamheden gaan plaatsvinden worden er al werkzaamheden uitgevoerd voor de toekomstige nutsvoorzieningen.

In dit project komen verschillende diensten van Bureau Schmidt naar voren, namelijk: herinrichting, bewonersparticipatie, ontwerp ondergrondse infrastructuur, contractvorming en aanbesteding en onderzoeken. Heb jij ook behoefte aan een van deze diensten? Klik dan op een onderwerp en ontdek wat wij voor je kunnen betekenen!

Werkveld bij Project