Als je van Damwâld via Walterswâld naar Driezum rijdt, kom je over de Doniawei en de Foarwei, die in elkaar overlopen. De doorgaande weg is ooit ontstaan door het verkaveling van het landschap, maar voldoet niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. Vooral fietsers en voetgangers voelen zich er niet veilig. Een herinrichting moet daar verandering in brengen. Gemeente Dantumadiel heeft daarom behoefte aan een nieuwe verkeersvisie. Een visie die een goede basis is voor de verdere uitwerking van het plan. Erwin Bos (adviseur mobiliteit) en Bo Hoekema (stedenbouwkundig ontwerper) werkten samen met gemeente Dantumadiel aan deze verkeersvisie.

Herinrichting Doniawei en Foarwei
De doorgaande weg tussen Damwâld en Driezum moet voor iedereen veiliger, comfortabeler én toegankelijker worden. Dat is het uitgangspunt voor de verkeersvisie. De weg zorgt er niet alleen voor dat de dorpen zijn aangesloten op het hoofdwegennet, maar wordt ook veel gebruikt door fietsers en (overstekende) voetgangers. Er liggen namelijk niet alleen woningen, maar ook basisscholen en andere voorzieningen aan de Doniawei en Foarwei. Terwijl de verkeersveiligheid moet toenemen, is het ook van belang dat alle voorzieningen in de dorpen bereikbaar blijven. Daarnaast moet er aandacht zijn voor groen, de historie van het gebied en bijzondere locaties zoals de omgeving rondom landhuis Plantenhove.

“Door visuele aanpassingen zoals verhoogd parkeren op het trottoir en het toevoegen van groen lijkt de weg smaller, waardoor automobilisten langzamer gaan rijden.” – Erwin

Discussie 30 of 50 kilometer per uur
Als het gaat om verkeersveiligheid, is de maximumsnelheid natuurlijk een onmisbaar onderdeel. In het hele land is er momenteel discussie over het invoeren van een maximumsnelheid van 30 km/h op wegen binnen de bebouwde kom. Hierbij geldt: indien een weg niet veilig als 50 km/h kan worden ingericht, dan verdient het de aanbeveling om een maximumsnelheid van 30 km/h in te voeren. Dit is het geval op de Doniawei en Foarwei, want er is niet genoeg ruimte voor gescheiden fietspaden. Door het verlagen van het snelheidsregime ontstaat er een logische verkeersinrichting in de dorpen.

Weginrichting
Om ervoor te zorgen dat weggebruikers ook daadwerkelijk gas terugnemen, zijn er aanpassingen aan de weginrichting nodig. Door visuele aanpassingen zoals verhoogd parkeren op het trottoir en het toevoegen van groen lijkt de weg smaller, waardoor automobilisten langzamer gaan rijden. Op locaties met kruisend verkeer moeten er extra maatregelen genomen worden om de snelheid te remmen, zoals verhoogde kruispuntplateaus. Om de veiligheid te garanderen, moeten de kruispunten en bijbehorende voorrangsregels op een logische, eenduidige wijze worden ingericht. Tot slot zijn er in de verkeersvisie een aantal locaties benoemd die specifieke aandacht nodig hebben, zoals de bebouwde komgrenzen en de omgeving rondom scholen.

Een goede basis
Met het opstellen van deze verkeersvisie heeft gemeente Dantumadiel een goede basis voor verdere planuitwerking voor de Foarwei en Doniawei. Hiermee kunnen de Foarwei en Doniawei voor alle verkeersdeelnemers veiliger, comfortabeler en toegankelijker gemaakt worden.

Wil jij aan de slag met een verkeer- of mobiliteitsproject? Bureau Schmidt voert studies uit, schrijft plannen, stelt beleid op en zet beleid om naar daden. Onze oplossingen maken we voor de toekomst: veilig, bereikbaar en duurzaam.