Netuitbreiding Liander:
van voorbereiding tot schop in de grond

Om aan de toenemende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen, breidt Liander het elektriciteitsnet uit in Friesland. Na een uitgebreide voorbereiding ging voor het programma ‘Netuitbreiding Lelie’, afgekort ‘NuLelie’, de eerste schop in de grond. In Leeuwarden is het werk buiten officieel van start gegaan, maar voor de andere locaties zijn de voorbereidingen nog in volle gang. Bureau Schmidt ondersteunt in de voorbereiding én tijdens de uitvoering van ‘Nulelie’, vooral in perceel 3: Noordoost-Friesland.

De voorbereiding
Voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet, met 2.100 kilometer kabel en 600 elektriciteitshuisjes in heel Friesland, is veel voorbereidingstijd nodig. Om zo snel mogelijk van start te kunnen, besloot Liander in bouwteams te gaan werken. In Noordoost-Friesland is de aannemingscombinatie Alsema en van Vulpen inmiddels van start gegaan. Ook onze collega’s Coby en Rixt zijn onderdeel van dit bouwteam. Tijdens de voorbereidingen vervulden zij in samen de rol van omgevingscoördinator, totdat er een nieuwe omgevingsmanager nodig was. Een mooie nieuwe uitdaging voor Coby, vond Liander én zijzelf.

Coby als omgevingsmanager
Coby zit als omgevingsmanager aan tafel en is de schakel tussen Liander, de aannemer en de omgeving. Samen met de bouwteamleden onderhoudt ze het contact met de gemeentes, provincie, perceeleigenaren en overige stakeholders. Zo informeert ze de gemeente bijvoorbeeld over waar een kabel precies langs gaat. Ook stemt ze af waar de stations komen te staan.

Rixt als omgevingscoördinator
Rixt vervult nog steeds de rol van omgevingscoördinator. Ze draagt zorg voor de inventarisatie van alle stukken voor het voorlopig ontwerp van de kabeltracés, checkt de bestemmingsplannen, verzamelt alle stakeholders en stelt het BLVC-plan op. Tot slot houdt ze zich bezig met de communicatie richting alle betrokkenen. Hierbij krijgt ze hulp van haar collega’s Machiel en Melanie.

Samen met een aantal collega’s organiseerde Rixt het officiële ‘schop in de grond-moment’ in Leeuwarden.

Voorlopig ontwerp van de kabeltracés
De uitbreiding van het elektriciteitsnet begint met het berekenen en ontwerpen van een tracé. De netplanner kijkt waar capaciteit nodig is en vervolgens gaat Liander zelf aan de slag om van deze schets een voorlopig ontwerp te maken. Technisch manager Frank is verantwoordelijk voor het ontwerp en de tekeningen. Hier kon hij wel wat extra handjes bij gebruiken, dus schoten Wessel, Gilmer en Willem te hulp. Zij tekenen het voorlopige ontwerp voor hem uit. Zodra het ontwerp gereed is, wordt het overgedragen aan het bouwteam. Daarna gaat de aannemer ermee aan de slag. Als technisch coördinator zorgt Björn voor de begeleiding van het proces.

Tekenen en ontwerpen
Zo zijn we de afgelopen tijd niet alleen druk bezig geweest met omgevingsmanagement, maar ook met tekenen en ontwerpen. Voor het tracé in Hemrik en Burgum werkten we het voorlopig ontwerp uit en schouwden we alle locaties voor elektriciteitshuisjes. In de voorbereiding houden we niet alleen rekening met bijvoorbeeld treinsporen, waterkeringen en archeologisch waardevolle gebieden, maar ook met de eisen van gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat.

 Kun jij voor jouw project ook ondersteuning gebruiken van een omgevingsmanager, tekenaar of technisch coördinator? Maak gebruik van onze expertise! Haal onze kennis, aanpak, bevlogenheid en ervaring in huis, vanaf het initiatief tot en met de realisatie.