Kunstwerken ontwerpen voor Marrekrite

Recreatieschap Marrekrite wilde graag meer ligplekken voor boten aan de Dokkumer Ee en de bestaande ligplekken op diepte krijgen. Bureau Schmidt heeft daarom, op basis van een plan van Marrekrite, drie nieuwe ligplekken technisch voorbereid en acht locaties laten baggeren. Inmiddels zijn twee ligplekken opgeleverd.

De eerste nieuwe ligplek ligt aan het Leeuwarder bos en is ook op de foto te zien. De andere is overgenomen van de gemeente Leeuwarden en in de stijl van Marrekrite gegoten. Een derde ligplek moet nog worden aangelegd. Inclusief deze drie ligplekken, heeft de Marrekrite dan straks 12 locaties aan de Dokkumer Ee.

Op de ligplekken van de Marrekrite mogen mensen drie dagen blijven. Marrekrite zorgt ervoor dat de plekken er verzorgd uitzien en dat het aantrekkelijk is om te verblijven. Daarnaast zijn ze herkenbaar vormgegeven.

Vergunningen aanvragen

Op de foto is de ligplek aan het Leeuwarder bos te zien. Bureau Schmidt heeft hier een waterwetvergunning voor aangevraagd bij het Wetterskip. Het aanleggen van een ligplek heeft namelijk invloed op het water en de doorstroming van het water. Er is ook een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Leeuwarden, om dit project überhaupt te mogen uitvoeren. Om deze vergund te krijgen moesten we alle tekeningen en berekeningen aanleveren, om bijvoorbeeld ook de veiligheid te kunnen garanderen.

Aanbestedingsprocedure, directievoering en toezicht

Vervolgens hebben we een tekening en het bestek voor de uitvoering gemaakt. Deze hebben we verstuurd naar de aannemer, zodat zij weten wat ze moeten doen en een prijs kunnen bepalen. De aannemer met de laagste prijs mocht het uitvoeren. Meestal koopt de aannemer het materiaal zelf in, maar omdat de Marrekrite alle ligplekken een herkenbare stijl wil geven, hebben zij het ingekocht en geleverd aan de aannemer.

Tot slot hebben we de directievoering en het toezicht van het project gedaan. Dit houdt in dat we toe zien of het werk uitgevoerd wordt volgens de afspraken en zoals de vergunningen verleend zijn.

Baggeren

Naast het bovenstaande project hebben we alle locaties van de Marrekrite aan de Dokkumer Ee laten baggeren, inclusief de nieuwe locatie. Het slib moest op deze locaties verwijderd worden, omdat het water te ondiep werd. Uiteindelijk loop je dan het gevaar dat de boten er niet meer kunnen varen en daarmee de ligplekken niet kunnen bereiken. Daarom hebben we de locaties laten baggeren en weer wat meer ruimte gecreëerd voor de boten.

Win-win situatie

Hierbij hebben we ook laten onderzoeken welke kwaliteit het slib heeft. Het mooiste is namelijk om het slib te verwerken op een plek dichtbij waar je het ontgraaft, dit is duurzamer, goedkoper én efficiënt. Maar dan moet het slib niet verontreinigd zijn. Toen bleek dat de kwaliteit goed was, hebben we het slib verspreid op een aangrenzend perceel. Het perceel is opgehoogd en wij zijn van het slib af: win-win!

Ook voor dit project hebben we een bestek geschreven en de directievoering en het toezicht gedaan.

“Het is een prachtige uitdaging om een efficiënte oplossing te vinden voor het verwerken van het slib. Het liefst los je het slib zo dicht mogelijk bij de locatie waar je het ontgraaft. Dit is duurzaam én goedkoop. In dit geval is het weer gelukt, dat vind ik mooi!” – Wâlter Postmus

In dit project komen verschillende diensten van Bureau Schmidt aan bod, zoals onderzoeken, toezicht en directievoering, omgevings- en vergunningsmanagement, contractvorming en aanbesteding en ontwerp kunstwerken. Heb jij ook behoefte aan één of meer van deze diensten? Neem dan contact met ons op!

Werkveld bij Project