Kunstgrasveld Holwierde

De gemeenteraad van gemeente Delfzijl wilde in 2018 de grassportvelden van vv Holwierde en vv Wagenborgen Boys omzetten naar kunstgrasvelden. Dit om de leefbaarheid in de dorpen te versterken. Bureau Schmidt begeleidde de gemeente Delfzijl bij het maken van de ontwerpen en adviseerde over de aanbestedingswijze, contracten en kostenramingen.

Wensen en eisen

Een kunstgrasveld ligt er niet van de een op de andere dag. Daar gaat eerst een heel traject aan vooraf. Het is allereerst belangrijk om alle kaders af te wegen en duidelijk te hebben. Denk bijvoorbeeld aan de intensiteit van het gebruik van het veld en de doeleinden: gaan ze er alleen op trainen, wedstrijden spelen, sporten er scholen of misschien allemaal? Daarom begonnen we met een startoverleg. Daarna konden we alle wensen en eisen van de gemeente op papier zetten. Vervolgens kregen de sportclubs ook de kans om hun wensen en eisen door te geven. Tijdens de gesprekken is niet alleen het grasveld besproken, maar ook de aankleding eromheen: de dug-outs, de ballenvangers, de verlichting, enzovoorts.

Met alle verzamelde informatie zijn we uiteindelijk weer terug gegaan naar de gemeente. Tot slot is het belangrijk om alle wensen en eisen aan het beschikbare budget te toetsen. Wanneer nodig, stellen we het ontwerp bij. Dat was bij dit project niet nodig. De wensen en eisen van zowel de gemeente als de toekomstige gebruikers waren te realiseren binnen het beschikbaar gestelde budget.

Onderzoeken en opbouw

Voordat de aannemer kan beginnen met de ombouw van het natuurgrasveld naar een kunstgrasveld, moeten er eerst nog een aantal andere stappen genomen worden. Zo hebben we bodemonderzoeken, zettingsberekeningen en een onderzoek naar flora en fauna uitgevoerd. Tegelijkertijd hebben we besproken hoe de opbouw van het kunstgrasveld eruit moet komen te zien. Een kunstgrasveld is namelijk opgebouwd uit verschillende lagen. Van onder naar boven: de zandfundering, een sporttechnische laag, dempend foam en daarna pas de toplaag; het kunstgras.

In dit geval moest bij de aanleg van het veld rekening gehouden worden met de normen van het NOC*NSF en de KNVB. Daarnaast bestaat er een verscheidenheid aan materiaal voor de toplaag. Zo kan er gekozen worden voor een toplaag met een infill, sbr-rubber, kurk, EPDM of TPE. Voor welk materiaal Bureau Schmidt kiest, verschilt per veld en per opdrachtgever of vereniging. Een veld moet in elk geval op de sportvloerenlijst van het NOC*NSF staan. Hier hebben we gekozen voor een infill van TPE. De keus van een infill wordt meestal bepaald door de speltechnische en ook milieutechnische eigenschappen.

Ontwerpen

Zodra de ontwerpen door beide partijen goedgekeurd waren, zijn we gestart met het contract en de tekeningen. Daarna selecteerden we via een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure een aannemer om de werkzaamheden uit te voeren. Tot slot verzorgden we de directievoering en het toezicht tijdens de uitvoering.

“In dit soort projecten is de samenwerking tussen verschillende partijen heel belangrijk. Belangen en wensen moeten we op elkaar afstemmen en twijfels moeten gehoord worden. Zo staan voetballers, voordat het veld er ligt, vaak sceptisch over een kunstgrasveld. Maar als ze er eenmaal op spelen zijn ze hartstikke tevreden.” – Arjan Cappon

In dit project komen verschillende diensten van Bureau Schmidt naar voren, namelijk: contractvorming en aanbesteding, toezicht en directievoering, onderzoeken, en advies. Heb jij ook behoefte aan een van deze diensten? Klik dan op een onderwerp en ontdek wat wij voor je kunnen betekenen!

Werkveld bij Project