Herinrichting Torenstraat Drachten

De Torenstraat is een belangrijk doorgangsroute in het centrum van Drachten, maar op de verkeersveiligheid ervan was wel wat aan te merken. Wás ja, want in opdracht van de gemeente Smallingerland en samen met aannemer Koninklijke BAM groep werkte Bureau Schmidt in de verschillende fases mee aan de reconstructie. Sinds de transformatie, die naast de verkeersveiligheid ook de uitstraling verbeterde, rijd je hier niet alleen langs vrolijke gevels, maar ook over een kleurrijke rijbaan.

Verkeersveiligheid verbeteren
Om de verkeersveiligheid in de Torenstraat te verbeteren, waren er een aantal aanpassingen nodig. Zo werd de rijbaan smaller en de trottoirs royaler. Doordat fietsers nu op de rijbaan fietsen en automobilisten voorrang moeten verlenen aan verkeer van rechts, is de snelheid van automobilisten van maximaal 50 naar 30 kilometer per uur gegaan – en de algemene verkeersveiligheid flink toegenomen. Toch is dat niet wat het meest opvalt aan de reconstructie. Dat zijn namelijk de kruispunten met de Houtlaan en de Oosterstraat. Dit zijn ware kunstwerken geworden, met rode, blauwe en gele vlakken, in de stijl van kunststroming De Stijl.

In de stijl van kunststroming De Stijl
Dat is natuurlijk niet voor niets. De straat bevindt zich in de markante Papegaaienbuurt, waar primaire kleuren en strakke lijnen al meer dan honderd jaar het beeld bepalen. Een kijkje in de geschiedenisboeken leert ons dat architect en schilder Theo van Doesburg (een van de oprichters van De Stijl) in 1920 zijn weg vond naar Drachten. Hij kreeg de opdracht om de woningen in de Torenstraat van kleur te voorzien en zijn plannen werden vervolgens door schilders in Drachten uitgevoerd. Vanwege de kleurrijke gevels werd de buurt al snel omgedoopt tot Papegaaienbuurt.

“We hadden in dit project veel aandacht voor het visuele aspect, maar ook voor de complexiteit van de locatie.”
– Wâlter Postmus

Belangrijke stem voor omwonenden
Aan het opknappen van de Torenstraat ging vijf jaar aan overleg en plannenmakerij vooraf. Omwonenden hadden hierin een belangrijke stem. Tijdens verschillende bijeenkomsten konden zij inbreng leveren, en ook op het ontwerp mochten ze reageren. Onze Wâlter was ook bij de bijeenkomsten aanwezig, omdat hij in de ontwerpfase de rol van projectleider engineering vervulde.

Bijdragen in verschillende fases
Projectingenieurs Jesse en Gerard werkten mee aan de werkvoorbereiding. Jesse maakte van het schetsontwerp de technische tekeningen en Gerard schreef het bestek. Ook het rioleringsplan, het opstellen van een raming voor het hele gebied, het verkeers- en faseringsplan en de aanbesteding waren onderdeel van ons takenpakket. Tijdens de uitvoering bleven we betrokken, want Björn en Alex waren verantwoordelijk voor directievoering en toezicht.

“Dit project was een mooie combinatie van engineering en begeleiding van de uitvoering. De fijne samenwerking met de aannemer en de gemeente en de positieve reacties van bewoners maakten het compleet!” – Björn van Straaten

Feestelijke opening
Op vrijdag 3 november 2023 was het zover: wethouder Maria le Roy opende, samen met de tevreden bewoners en andere belangstellenden, de nieuw ingerichte Torenstraat. Na het startsein was er een optocht over de Torenstraat. Onze collega’s kijken terug op een mooi project én een feestelijke opening – hoe kan het ook anders in zo’n kleurrijke straat?

Heb jij een vraag over een project dat opnieuw ingericht moet worden? Of wil jij aan de slag met de realisatie van een project en ben je benieuwd of dit mogelijk is door middel van herinrichting? Bureau Schmidt staat voor jou klaar!