Een betere doorstroming rondom de Gerbrandyweg

Na de herinrichting van grote delen van de stadsring van Leeuwarden, was ook de Gerbrandyweg aan de beurt. Het verkeer hoopte zich op in het drukke gebied rondom de Goudenregenstraat, Gerbrandyweg, Dammelaan en de Eebrug, waar veel wijken en straten bij elkaar komen. Tijd om dit probleem aan te pakken!

Onderdeel van gemeente Leeuwarden
Onze projectleiders Niels en Narsing gingen, beide vanuit hun eigen rol, aan de slag voor gemeente Leeuwarden. Niels was betrokken bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van de herinrichting van de Gerbrandyweg en Narsing deed hetzelfde voor het onderhoud van de Eebrug. De uitvoering startte met de sanering van vervuilde grond en het verleggen van de kabels en leidingen door nutsbedrijven. Het meest ingrijpende deel van de klus vond plaats in de zomer van 2022.

Slimme infrastructuur
Om voor een betere doorstroming te zorgen, werd de rotonde bij de Goudenregenstraat vervangen door een speciale ‘ovonde’, ook wel een ‘voorrangsplein’ genoemd. Dit is een langgerekte rotonde, waar het doorgaande verkeer op de stadsring voorrang heeft. Doordat er twee rijstroken zijn, loopt het autoverkeer vanaf de zijwegen minder snel vast wanneer de Eebrug open staat. Daarnaast zijn de oude verkeerslichten op het traject vervangen door intelligente verkeerslichten, die communiceren met het aankomende verkeer. Ook dat bevordert de verkeersdoorstroming.

Riolering, verlichting, fietspaden en groen
Het gebied werd deels voorzien van nieuwe riolering en ook de verlichting is deels vervangen én deels verplaatst naar de fietspaden. De parallelweg is heringericht tot een fietsstraat, waarbij de klinkers zijn vervangen door comfortabel asfalt. Daarnaast zijn de voetpaden herstraat en nieuwe bomen geplant. Ook zijn er langs de weg 22.000 stengels geplant, die uiteindelijk uitgroeien tot een blokhaag. Hiermee krijgt de weg een aantrekkelijke uitstraling.

“De werkvoorbereider en toezichthouder hebben veel problemen voorzien en opgelost voordat iemand überhaupt wist dat er een probleem was. Niet alle helden dragen een cape. Die helden werken het liefst op de achtergrond, maar ik zie en waardeer ze!” – Niels

Strakke planning en uitdagingen
De grootste uitdaging? De Gerbrandyweg mocht alleen tijdens de vakantieperiode afgesloten worden voor autoverkeer. Dat betekent dat het merendeel van de werkzaamheden in slechts zes weken moest worden uitgevoerd. Bij tegenslagen in de voorbereiding of uitvoering kon er dus niet met de uitvoeringsdatum worden geschoven. En zoals we allemaal weten: íéder project brengt tegenslagen met zich mee. Zo ook dit project, want de hoeveelheid vervuilde grond bleek groter te zijn dan verwacht. Daarnaast was het voorgeschreven zand voor de verbreding van de weg niet leverbaar, omdat het water in de rivieren te laag stond voor vrachtschepen.

Gelukkig waren er oplossingen om het project toch binnen de tijd en het budget af te ronden. In de eerste plaats door de samenwerking met een goede en flexibele aannemer (Knipscheer Infrastructuur B.V.), maar ook door een goede voorbereiding en begeleiding vanuit gemeente Leeuwarden. Niels: “De werkvoorbereider en toezichthouder hebben veel problemen voorzien en opgelost, voordat iemand überhaupt wist dat er een probleem was. Niet alle helden dragen een cape. Die helden werken het liefst op de achtergrond, maar ik zie en waardeer ze!”

Eenheid van de stadsring
Eind februari 2023 werd de laatste boom geplant door wethouder Evert Stellingwerf. Hiermee werd de Gerbrandyweg feestelijk geopend. Door de herinrichting stroomt het verkeer niet alleen beter door; ook zorgen de aanpassingen voor een beter herkenbare eenheid van de stadsring. Tegelijkertijd geeft het groen de weg een aantrekkelijkere uitstraling.

Heb jij een vraag over een project dat opnieuw ingericht moet worden? Of wil jij aan de slag met de realisatie van een project en ben je benieuwd of dit mogelijk is door middel van herinrichting? Bureau Schmidt staat voor jou klaar!