Kunstwerken ontwerpen voor Marrekrite

Recreatieschap Marrekrite wilde graag meer ligplekken voor boten aan de Dokkumer Ee en de bestaande ligplekken op diepte krijgen. Bureau Schmidt heeft daarom, op basis van een plan van Marrekrite, drie nieuwe ligplekken technisch voorbereid en acht locaties laten baggeren. Inmiddels zijn twee ligplekken opgeleverd.

De eerste nieuwe ligplek ligt aan het Leeuwarder bos en is ook op de foto te zien. De andere is overgenomen van de gemeente Leeuwarden en in de stijl van Marrekrite gegoten. Een derde ligplek moet nog worden aangelegd. Inclusief deze drie ligplekken, heeft de Marrekrite dan straks 12 locaties aan de Dokkumer Ee.

Op de ligplekken van de Marrekrite mogen mensen drie dagen blijven. Marrekrite zorgt ervoor dat de plekken er verzorgd uitzien en dat het aantrekkelijk is om te verblijven. Daarnaast zijn ze herkenbaar vormgegeven.

Vergunningen aanvragen

Op de foto is de ligplek aan het Leeuwarder bos te zien. Bureau Schmidt heeft hier een waterwetvergunning voor aangevraagd bij het Wetterskip. Het aanleggen van een ligplek heeft namelijk invloed op het water en de doorstroming van het water. Er is ook een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Leeuwarden, om dit project überhaupt te mogen uitvoeren. Om deze vergund te krijgen moesten we alle tekeningen en berekeningen aanleveren, om bijvoorbeeld ook de veiligheid te kunnen garanderen.

Aanbestedingsprocedure, directievoering en toezicht

Vervolgens hebben we een tekening en het bestek voor de uitvoering gemaakt. Deze hebben we verstuurd naar de aannemer, zodat zij weten wat ze moeten doen en een prijs kunnen bepalen. De aannemer met de laagste prijs mocht het uitvoeren. Meestal koopt de aannemer het materiaal zelf in, maar omdat de Marrekrite alle ligplekken een herkenbare stijl wil geven, hebben zij het ingekocht en geleverd aan de aannemer.

Tot slot hebben we de directievoering en het toezicht van het project gedaan. Dit houdt in dat we toe zien of het werk uitgevoerd wordt volgens de afspraken en zoals de vergunningen verleend zijn.

Baggeren

Naast het bovenstaande project hebben we alle locaties van de Marrekrite aan de Dokkumer Ee laten baggeren, inclusief de nieuwe locatie. Het slib moest op deze locaties verwijderd worden, omdat het water te ondiep werd. Uiteindelijk loop je dan het gevaar dat de boten er niet meer kunnen varen en daarmee de ligplekken niet kunnen bereiken. Daarom hebben we de locaties laten baggeren en weer wat meer ruimte gecreëerd voor de boten.

Win-win situatie

Hierbij hebben we ook laten onderzoeken welke kwaliteit het slib heeft. Het mooiste is namelijk om het slib te verwerken op een plek dichtbij waar je het ontgraaft, dit is duurzamer, goedkoper én efficiënt. Maar dan moet het slib niet verontreinigd zijn. Toen bleek dat de kwaliteit goed was, hebben we het slib verspreid op een aangrenzend perceel. Het perceel is opgehoogd en wij zijn van het slib af: win-win!

Ook voor dit project hebben we een bestek geschreven en de directievoering en het toezicht gedaan.

“Het is een prachtige uitdaging om een efficiënte oplossing te vinden voor het verwerken van het slib. Het liefst los je het slib zo dicht mogelijk bij de locatie waar je het ontgraaft. Dit is duurzaam én goedkoop. In dit geval is het weer gelukt, dat vind ik mooi!” – Wâlter Postmus

In dit project komen verschillende diensten van Bureau Schmidt aan bod, zoals onderzoeken, toezicht en directievoering, omgevings- en vergunningsmanagement, contractvorming en aanbesteding en ontwerp kunstwerken. Heb jij ook behoefte aan één of meer van deze diensten? Neem dan contact met ons op!

Diensten bij werkveld

Kunstgrasveld Holwierde

De gemeenteraad van gemeente Delfzijl wilde in 2018 de grassportvelden van vv Holwierde en vv Wagenborgen Boys omzetten naar kunstgrasvelden. Dit om de leefbaarheid in de dorpen te versterken. Bureau Schmidt begeleidde de gemeente Delfzijl bij het maken van de ontwerpen en adviseerde over de aanbestedingswijze, contracten en kostenramingen.

Wensen en eisen

Een kunstgrasveld ligt er niet van de een op de andere dag. Daar gaat eerst een heel traject aan vooraf. Het is allereerst belangrijk om alle kaders af te wegen en duidelijk te hebben. Denk bijvoorbeeld aan de intensiteit van het gebruik van het veld en de doeleinden: gaan ze er alleen op trainen, wedstrijden spelen, sporten er scholen of misschien allemaal? Daarom begonnen we met een startoverleg. Daarna konden we alle wensen en eisen van de gemeente op papier zetten. Vervolgens kregen de sportclubs ook de kans om hun wensen en eisen door te geven. Tijdens de gesprekken is niet alleen het grasveld besproken, maar ook de aankleding eromheen: de dug-outs, de ballenvangers, de verlichting, enzovoorts.

Met alle verzamelde informatie zijn we uiteindelijk weer terug gegaan naar de gemeente. Tot slot is het belangrijk om alle wensen en eisen aan het beschikbare budget te toetsen. Wanneer nodig, stellen we het ontwerp bij. Dat was bij dit project niet nodig. De wensen en eisen van zowel de gemeente als de toekomstige gebruikers waren te realiseren binnen het beschikbaar gestelde budget.

Onderzoeken en opbouw

Voordat de aannemer kan beginnen met de ombouw van het natuurgrasveld naar een kunstgrasveld, moeten er eerst nog een aantal andere stappen genomen worden. Zo hebben we bodemonderzoeken, zettingsberekeningen en een onderzoek naar flora en fauna uitgevoerd. Tegelijkertijd hebben we besproken hoe de opbouw van het kunstgrasveld eruit moet komen te zien. Een kunstgrasveld is namelijk opgebouwd uit verschillende lagen. Van onder naar boven: de zandfundering, een sporttechnische laag, dempend foam en daarna pas de toplaag; het kunstgras.

In dit geval moest bij de aanleg van het veld rekening gehouden worden met de normen van het NOC*NSF en de KNVB. Daarnaast bestaat er een verscheidenheid aan materiaal voor de toplaag. Zo kan er gekozen worden voor een toplaag met een infill, sbr-rubber, kurk, EPDM of TPE. Voor welk materiaal Bureau Schmidt kiest, verschilt per veld en per opdrachtgever of vereniging. Een veld moet in elk geval op de sportvloerenlijst van het NOC*NSF staan. Hier hebben we gekozen voor een infill van TPE. De keus van een infill wordt meestal bepaald door de speltechnische en ook milieutechnische eigenschappen.

Ontwerpen

Zodra de ontwerpen door beide partijen goedgekeurd waren, zijn we gestart met het contract en de tekeningen. Daarna selecteerden we via een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure een aannemer om de werkzaamheden uit te voeren. Tot slot verzorgden we de directievoering en het toezicht tijdens de uitvoering.

“In dit soort projecten is de samenwerking tussen verschillende partijen heel belangrijk. Belangen en wensen moeten we op elkaar afstemmen en twijfels moeten gehoord worden. Zo staan voetballers, voordat het veld er ligt, vaak sceptisch over een kunstgrasveld. Maar als ze er eenmaal op spelen zijn ze hartstikke tevreden.” – Arjan Cappon

In dit project komen verschillende diensten van Bureau Schmidt naar voren, namelijk: contractvorming en aanbesteding, toezicht en directievoering, onderzoeken, en advies. Heb jij ook behoefte aan een van deze diensten? Klik dan op een onderwerp en ontdek wat wij voor je kunnen betekenen!

Diensten bij werkveld

Tijdelijke expertise: groenprojecten voor gemeente Leeuwarden

Of je ons nu voor een groot of klein project nodig hebt: Bureau Schmidt staat voor je klaar! Zo had de gemeente Leeuwarden onze tijdelijke expertise nodig voor twee groenprojecten in de stad. Een mooie klus voor onze groenexpert Helma.

De oplossing voor hittestress

Het eerste project was een hittestress project in de stad. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar locaties waar de hittestress in Leeuwarden het grootst is. Helma zocht vervolgens uit op welke locaties dit verbeterd kon worden. De oplossing? Verharding vervangen door groen en daarmee de hittestress én het wateroverlast verminderen.

Het wandelend bos

Daarnaast heeft Helma nog de bomen uit het project ‘het wandelend bos’ een nieuwe, definitieve locatie gegeven. In augustus organiseert de gemeente Leeuwarden het wandelend bos. Dit is een project waarbij bomen handmatig verplaatsen door de stad. Maar na dit project moeten deze bomen ook een plaats krijgen in de natuur. Waar deze bomen terecht moeten komen had de gemeente zelf al bepaald. Maar dan moet je nog uitzoeken hoe veel én welke bomen, op welke locatie komen. Dit hangt van de grootte van de bomen af. Maar ook van de soorten. Om de verspreiding van ziektes te voorkomen, moet je niet allerlei bomen van dezelfde soort bij elkaar zetten. Hier heeft Helma een advies in gegeven.

“Groen doet leven! Ik vind het prachtig om met groen bezig te zijn. Het is heel belangrijk om hittestress te verminderen en het is mooi om daar een steentje aan bij te kunnen dragen.”- Helma van Sluis

Kort bijspringen op basis van expertise

In dit geval is Helma ingehuurd, omdat de gemeente Leeuwarden nét even wat handjes te kort kwam voor deze projecten. Ze hadden zelf wel al heel veel uitzoekwerk gedaan, maar kwamen net niet toe aan de uitwerking. Zo kon Helma even kort bijspringen op basis van haar eigen expertise!

Wil jij ook tijdelijk iemand met een specifieke expertise inhuren? Neem dan contact met ons op!

Diensten bij werkveld

Poort van Winschoten: herinrichting van het centrum van Winschoten

Onder de mooie naam ‘Poort van Winschoten’ wordt het zuidelijke deel van het centrum van Winschoten heringericht. De inrichting van het centrum gebeurt tegelijkertijd met de bouw van het nieuwe gemeentehuis van Oldambt. Slim, want zo hoeft het gebied maar één keer op de kop. Maar dat betekent wél dat alle plannen en de werkzaamheden goed op elkaar afgestemd moeten worden. Voor gemeente Oldambt verzorgen wij de inrichting van de openbare ruimte.

Een goed begin is het halve werk

Ons ontwerpteam bestaat uit ingenieurs en adviseurs van Bureau Schmidt en daarnaast uit architecten van architectenbureau DAAD. Ook de plannen van het gemeentehuis worden gemaakt door een speciaal ontwerpteam. Bij de start investeerden we flink in het goed leren kennen van elkaar. Tijdens de Project Start Up gingen we op pad. Samen met de opdrachtgever en de architecten verkenden we het gebied. We brachten samen alle wensen, knelpunten en risico’s in kaart. Ook tijdens het project houden we constant goed contact met elkaar, zodat we precies van elkaar weten wat we doen.

Breed gedragen ontwerp

Het gebied moet een plek worden waar inwoners en ondernemers zich thuis voelen. En dus is het belangrijk dat bewoners en andere betrokkenen achter de plannen staan. Daar waar we kunnen betrekken we ze bij het maken van de plannen. In verband met het coronavirus deden we dit op een andere manier dan normaal. Direct omwonenden konden een persoonlijk gesprek met ons, en de gemeente, inplannen. In die gesprekken bespraken we aan de hand van thema’s zoals wonen, groen, parkeren en water het projectgebied en luisterden we naar de wensen van de bewoners.

Klant Eisen Specificatie en klankbordgroep

Alle input, van de gebiedsinventarisatie tot de gesprekken met stakeholders en de bewoners, verwerkten we in een Klant Eisen Specificatie. Per eis en wens gaven we een advies aan de gemeente over welke we wel óf niet meenamen in het ontwerp. Natuurlijk koppelden we dat advies ook terug aan degene die de wens heeft aangeleverd.

We laten bewoners ook in de volgende fasen mee denken. Hiervoor stelden we een klankbordgroep op. Elk ontwerp dat intern bij de gemeente goedgekeurd wordt, bespreken we eerst met de klankbordgroep. Daarna delen we hem pas met de rest van de omgeving.

“De Poort van Winschoten is de entree van het centrum van Winschoten en daarmee dé plek waar je een eerste indruk van de stad krijgt. Het mooie aan deze entree is dat inwoners er over meegedacht hebben, daarmee is de Poort van Winschoten voor én van inwoners. Mooi om daar samen aan te kunnen werken.” – Matthijs Dwarshuis

Planning

Na elk gesprek stellen we het schetsontwerp steeds een beetje bij. Inmiddels hebben we het ontwerp besproken met de klankbordgroep. De volgende stap is het ontwerp presenteren aan de rest van de omgeving. Zodra we dat gedaan hebben, kan het voorlopig ontwerp (VO) opgesteld worden.

Ondertussen bereiden we ons voor op de werkzaamheden buiten. De tekeningen voor het bouwrijp maken van het terrein zijn gereed. Ook is er al een aannemer bekend die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Dat betekent dat de riolering alvast aangebracht wordt en de kabels en leidingen op de goede plek worden gelegd. De verwachting is dat deze werkzaamheden na de bouwvak van 2022 van start gaan. Voordat deze werkzaamheden gaan plaatsvinden worden er al werkzaamheden uitgevoerd voor de toekomstige nutsvoorzieningen.

In dit project komen verschillende diensten van Bureau Schmidt naar voren, namelijk: herinrichting, bewonersparticipatie, ontwerp ondergrondse infrastructuur, contractvorming en aanbesteding en onderzoeken. Heb jij ook behoefte aan een van deze diensten? Klik dan op een onderwerp en ontdek wat wij voor je kunnen betekenen!

Diensten bij werkveld

Stationsgebied Camminghaburen

Het voorbereiden van de renovatie van een verouderd stationsgebied: laat dat maar aan Bureau Schmidt over! Het stationsgebied van Camminghaburen was toe aan vernieuwing. Het bovengrondse gebied bestond volledig uit tegels en de tunnel was ouderwets. Hierdoor werd de tunnel ervaren als sociaal onveilig. Bovendien sloot het station totaal niet aan op het hoofdstation van Leeuwarden. Een leuke uitdaging om er een toffe, veilige, duurzamere plek van te maken!

Samenwerking

Bureau Schmidt werkte in dit project nauw samen met de gemeente Leeuwarden. De gemeente zorgde voor een stedenbouwkundig plan, dat wij vervolgens uitwerkten in tekeningen. Daarnaast maakten wij het bestek en begeleidden we de uitvoering en aanbesteding. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk?

Maatvast ontwerp

Voor dit project leverde gemeente Leeuwarden een stedenbouwkundig plan aan met hoe zij de uitvoering van het project voor zich zien. Dit plan werkten wij vervolgens uit in een maatvast ontwerp. Zo’n ontwerp bestaat uit een werktekening, waarop alle uit te voeren werkzaamheden precies uitgetekend zijn, en het bestek. Het bestek beschrijft de specifieke werkzaamheden en de eisen die hieraan verbonden zijn. Op basis van die tekening en het bestek kan de aannemer aan de slag.

Betrokken partijen

Voordat je tot zo’n maatvast ontwerp komt, moet je eerst in gesprek met de partijen met wie je te maken hebt. En in het geval van dit project waren dat er nogal wat. ProRail, NS, Graffitiplatform Leeuwarden, de gemeente Leeuwarden: alle wensen en eisen moesten meegenomen worden in het ontwerp. We namen hier dan ook goed de tijd voor. Het is erg belangrijk dat alle partijen uiteindelijk tevreden zijn.

Aanbesteding, toezicht en handhaving

Als het ontwerp dan eenmaal staat is het kiezen van de aannemer de volgende stap. Ook deze aanbesteding hoorde bij onze taken. Zo hebben we eerst de tekeningen en het bestek naar een aantal aannemers opgestuurd, met wie we vervolgens samen de locatie bekeken hebben. Zij konden vervolgens vragen stellen aan ons. En wie voor de laagste prijs het werk kon doen, mocht het project uitvoeren. De uitvoering van dit project viel in handen van WMR Rinsumageest.

Tot slot verzorgden we het toezicht en directievoering op het project. Dat betekent dat we de uitvoering van de werkzaamheden bewaakt hebben, evenals het budget en de planning.

“Het bijzondere aan dit project was voor mij het vervoer van het materiaal. We mochten de toegangsbruggen niet gebruiken, waardoor al het materiaal met grote kranen over het water getakeld moesten worden. Weer eens een hele andere beleving! Dit heeft de aannemer vooral geregeld, wij hebben hierin een coördinerende rol gehad.” – Meint Lautenbach

Modern en duurzaam

Inmiddels is het project afgerond. Het achterstallige onderhoud is weggewerkt, de verlichting is geoptimaliseerd en de tunnel is opnieuw gestraat. De tunnel is aangekleed met een prachtig graffiti kunstwerk. En het perron zelf is vergroend. Daarmee sluit het beter aan op het hoofdstation van Leeuwarden. Het eerder zo verouderde stationsgebied heeft nu een prachtige, moderne uitstraling. Bovendien is het door de groene bomen en beplanting nu ook een stuk duurzamer.

In dit project komen verschillende diensten van Bureau Schmidt naar voren, zoals aanbesteding, toezicht en directievoering, gebiedsontwikkeling en groen en klimaat. Heb jij ook behoefte aan één of meer van deze diensten? Neem dan contact met ons op!

Diensten bij werkveld

Een complex proces

Gebiedsontwikkeling richt zich op de ontwikkeling, of herontwikkeling, van een omgeving tot een nieuw gebied. In dit nieuwe gebied krijgen een combinatie aan verschillende functies een plek. Zoals wonen, bedrijven, detailhandel, groen, recreatie en infrastructuur. Het is per definitie complex door bijvoorbeeld de ligging, de milieuomstandigheden en de politieke omgeving. Maar er is óók sprake van een mate van complexiteit door het grote aantal stakeholders.

Invulling geven

Een gebiedsontwikkeling is een proces waarin veranderingen in het buitengebied worden gerealiseerd. Vaak neemt Rijkswaterstaat, de provincie, gemeente of het waterschap het voortouw; ze realiseren een visie op hoofdlijnen waaraan de betrokken organisaties, bewoners en bedrijven een invulling geven. Bureau Schmidt geeft graag invulling aan zo’n visie, door gebiedsontwikkeling te realiseren en het proces te begeleiden. Dit doen we door middel van ons inzicht in ruimtelijke vraagstukken voor elk type gebied; zo adviseren en ondersteunen wij jou in elke fase.

In één keer goed

Bij gebiedsontwikkeling worden aspecten in samenhang integraal tegen elkaar afgewogen. Om een gebiedsontwikkeling succesvol te realiseren is draagvlak en commitment bij partijen én belanghebbenden van groot belang. Je kunt het ontwikkelen van een gebied maar één keer goed doen; dit betekent dat de werkwijze compleet én zorgvuldig moet zijn. Elk risico moet onderzocht worden, elke mogelijkheid moet benut worden en elke oplossing moet onderbouwd worden. Zo zorgt Bureau Schmidt voor een effectieve aanpak, duidelijke afspraken en een geslaagde ontwikkeling.

Ontwerp nieuwe ontwikkelingen

Soms gaat het bij het ontwikkelen van een gebied om een gehele nieuwe locatie. Bijvoorbeeld als het gaat om een nieuwe woonwijk. In zowel het geval van nieuwe ontwikkelingen als herontwikkelingen starten we met het maken van een schetsontwerp, waarna we vervolgens toewerken naar een voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp.

Ontwerp nieuwe ontwikkelingen

Soms gaat het bij het ontwikkelen van een gebied om een gehele nieuwe locatie. Bijvoorbeeld als het gaat om een nieuwe woonwijk. In zowel het geval van nieuwe ontwikkelingen, als herontwikkelingen, starten we met het maken van een schetsontwerp, waarna we vervolgens toewerken naar een voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp.

Heb jij een vraag over de invulling van een gebied?

Of wil je aan de slag met een project waarin een gebied ontwikkeld moet worden? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Roald Schmidt voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, en hoe wij ondersteunen in ruimtelijke vraagstukken? Klik door naar onze projecten, en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.

 

Klimaatadaptief ontwerpen

Hoeveel neerslag kan een wijk aan? Waar kunnen we de omgeving groener maken? Welke materialen zijn duurzaam? En met welke materialen kunnen we regenwater bufferen? Deze vragen stellen we niet alleen bij klimaatadaptieve ontwerpen boven de grond, maar ook onder de grond. Is er ruimte voor bomen? Zo niet, kunnen we deze ruimte realiseren? Bureau Schmidt heeft uitgebreide expertise op klimaatadaptieve onderwerpen als (stedelijke) watersystemen en ondergrond, hittestress en ecologische maatregelen, om zo toekomstbestendige en duurzame ontwerpen te realiseren.

Vergunningen en stikstofberekeningen

Voordat een project in uitvoering gaat, moet er achter de schermen veel gebeuren. We denken slim met onze opdrachtgevers mee en ontzorgen in elke fase. We begeleiden onderzoeken én maken gedetailleerde stikstofberekeningen. Daarnaast helpen we onze opdrachtgevers bij het aanvragen van alle vergunningen die nodig zijn om het project mogelijk te maken.

CO2-uitstoot verminderen

Bij de realisatie of ontwikkeling van onze projecten houden we rekening met de stikstofeffecten, uitstootbeperkende maatregelen en verantwoording, maar denken we ook buiten de gebaande paden. Zo hebben we initiatief genomen om de diensten te verduurzamen, om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dit doen we door middel van de CO2-Prestatieladder. Deze helpt om ons eigen energieverbruik en CO2 uitstoot inzichtelijk te krijgen en stimuleert ons om de CO2 uitstoot te verminderen. De uitstoot van CO2 hebben we vastgelegd in een CO2-Footprint en we hebben doelstellingen bepaald met daarbij passende maatregelen.

Heb jij een vraag over een klimaatadaptief ontwerp?

Of wil je aan de slag met een project waarin behoefte is aan een duurzaam en toekomstbestendig ontwerp? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Narsing Lakhi voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, en hoe wij klimaatadaptief ontwerpen binnen een project? Klik door naar onze projecten.

 

Strategie

Vóór de start van een project bepalen onze adviseurs een strategie. Elke project, en dus ook elke strategie, is anders. Wat altijd hetzelfde blijft, is onze manier van communiceren: eerlijk, helder en vlot. We maken beslissingen op basis van een gedegen strategie- en besluitvorming en zorgen er zo voor dat het project van begin tot eind klopt.

Heb jij een vraag over de besluitvorming van een project?

Of wil je aan de slag met een project waarin de strategie- en besluitvorming nog omgezet moet worden in effectieve plannen? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Shanti Faber voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, en hoe wij voor een gedegen strategie- en besluitvorming zorgen binnen een project? Klik door naar onze projecten.

Shanti Faber

Adjunct Directeur
shanti@bureauschmidt.nl
06 - 20 33 65 20
Kennis en advies

Een projectplan moet goed gemanaged worden, om ervoor te zorgen dat het van begin tot eind klopt. Bij projecten in de openbare ruimte stelt de politiek vooraf kaders vast. Maar welke oplossing is nu de beste oplossing? Onze projectmanagers wegen belangen af en adviseren over mogelijke participatietrajecten. Ze zijn politieksensitief, omgevingsbewust en hebben kennis van (milieu)wetgeving. Ze leveren alle benodigde documenten aan en presenteren die op een duidelijke manier. Zo kunnen de politiek en het bestuur een weloverwogen besluit nemen.

Project managen

De projectmanagers van Bureau Schmidt sturen niet alleen van conceptontwerp tot nazorg en onderhoud aan; ze zijn ook eindverantwoordelijk voor budget, planning, logistiek, kwaliteit, veiligheid en milieu. Dit doen ze door middel van de GOTIK-methode: met deze methode staat het doel van het project centraal. Dit helpt om de hoofdlijnen van de details te onderscheiden; aan de hand van afstemming, overleg en planning bewaken we samen met de klant de vooruitgang. Afhankelijk van de grootte van het project zijn onze projectmanagers bij de hoofdlijnen en inhoudelijke details betrokken. Ze zijn dan ook aanwezig bij de projectmeetings, overleggen met klanten en bewaken de voortgang. Zo zorgen we voor een resultaatgericht en proactief projectmanagement en ronden we projecten succesvol af.

Heb jij een vraag over de management van een project?

Of wil je samen met een projectmanager aan de slag met een project? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Roald Schmidt voor al jouw vragen. Benieuwd hoe onze projectmanagers te werk gaan? Klik door naar onze projecten, en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.

 

Biodiversiteit

Niet alleen overheden, maar ook organisaties en particulieren willen in projecten rekening houden met biodiversiteit. Erg belangrijk, want met veel dier- en plantsoorten in Nederland gaat het niet goed. Er is niet alleen in de natuurgebieden vooruitgang te boeken, ook in agrarisch gebied, de stad en woongebieden liggen er kansen. Onze experts hebben de juiste kennis in huis om jou te adviseren over natuurontwikkeling en biodiversiteit.

Natuurontwikkeling

Natuurontwikkeling is alle versterkingen en aanleg van de natuur. Dat geldt voor een bloemenperk in de stad, het herstel van cultuur- en historische waarden in landbouwgebieden, tot het omvormen van landbouw tot natuur. Dit aspect nemen wij altijd mee in het ontwerp. In elk ontwerp kijken we verder: hoe natuurvriendelijk is iets, hoe kunnen we in dit ontwerp de omgeving en de natuur meenemen? Zo houden we rekening met alles dat groeit en bloeit. Natuurontwikkeling is ontzettend belangrijk. Natuurgebieden bieden veel kansen. Denk hierbij aan waterberging en recreatie. Maar het creëren van meer natuur in de stad kan ook een positief effect hebben door bijvoorbeeld minder hittestress én een positieve invloed op onze gezondheid.

De natuur versterken

Bureau Schmidt houdt zich ook bezig met het versterken van de bestaande natuurwaarden, met name in het landelijk gebied. Door middel van bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers en ecologische verbindingszones zorgen we voor meer biodiversiteit, een robuustere natuur, en natuurgebieden. We kennen het gebied, spelen in op de gebiedsprocessen en hebben kennis van inrichtingsmaatregelen en de uitvoering ervan. Zo hebben we ervaring met de planfase van natuurontwikkeling, maar ook de realisatie. Hierdoor kunnen we klanten in het gehele proces van het project ondersteunen zowel in het landelijk gebied als in de stad

Heb jij een vraag over het rekening houden met biodiversiteit binnen een project?

Of wil je samen met ons aan de slag gaan met een natuurontwikkelingsproject? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Bauke Brinkman voor al jouw vragen. Benieuwd welke natuurontwikkelingsprojecten we hebben afgerond? Klik door naar onze projecten.

Bauke Brinkman

Bedrijfsleider | Projectmanager
bauke@bureauschmidt.nl
06 - 46 62 68 25
Rekening houden met elementen

Wanneer een bepaald (stedelijk)gebied ingericht moet worden, maken we een stedenbouwkundigplan. In dit plan worden alle elementen die ruimte vragen weergegeven, zoals: kavels, groen, wegen, parkeerplaatsen, water of industrie. Om tot een tekening te kunnen komen, is het ontwerpproces belangrijk. Hierin moeten keuzes gemaakt worden over de vormgeving van de openbare ruimte en het type bebouwing. In het ontwerp houden we rekening met de genoemde elementen, maar ook andere aspecten. Wat voor landschap ligt er om het gebied heen? Welke bebouwing is nodig? Hoe goed is het gebied te bereiken? Zijn er voldoende parkeerplaatsen en groen? En is er milieu- of veiligheidstechnisch nog iets waar we rekening mee moeten houden? Wij zorgen voor een antwoord op al jouw vragen.

Stedenbouwkundig plan

Ieder ontwerpproces begint met een analyse van de bestaande situatie, waarin de locatie én de omgeving worden bestudeerd. De omgeving van de locatie draagt bij aan de kenmerken van de locatie, daarom is het een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe situatie. Op basis van de analyse wordt, in overleg met de opdrachtgever en andere belanghebbenden, de uitgangspunten voor het ontwerp vastgelegd. Met een stedenbouwkundigplan maken de experts van Bureau Schmidt een concrete uitwerking van de gewenste situatie. In het plan tonen we de nieuw te realiseren ontwikkelingen op het gebied van ruimtegebruik, programma, infrastructuur, groen en water. Doordat wij alle kennis in huis hebben, zijn de lijntjes onderling erg kort en weten we van elkaar wat er speelt. Dat komt de planvorming en de uitvoering ten goede. Zo zorgen we voor een plan en ontwerp van een gebied waar mensen niet alleen met veel plezier kunnen wonen, maar ook werken of recreëren.

Heb jij een vraag over een stedenbouwkundig plan?

Of wil je samen met ons aan de slag met het realiseren van een nieuw (stedelijk)gebied? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Bo Hoekema voor al jouw vragen. Benieuwd hoe wij tot een stedenbouwkundig plan komen? Klik door naar onze projecten.

 

Bo Hoekema

Stedenbouwkundig Ontwerper
bo@bureauschmidt.nl
058 - 79 200 20
Borging van kwaliteit

Wanneer een project in de uitvoering gaat zorgen we voor een borging van de kwaliteit in het bouwproces. Wij vertegenwoordigen de opdrachtgever in de opdracht. Hierbij controleren we verschillende aspecten; wij zijn altijd de oren en ogen van de opdrachtgever. Onze toezichthouders en directievoerders verliezen de kwaliteit, het budget en de planning geen seconde uit het oog. Zo werken we zonder zorgen naar de oplevering van het project toe. Zodra ons werk klaar is, dragen we het over naar beheer- en onderhoudsorganisaties.

Toezichthouder en bewaker

Bureau Schmidt neemt in deze fase niet alleen de rol als bewaker van het contract, het geld en de projectorganisatie. Ook zijn we toezichthouder als bewaker van kwaliteit, planning, administratie en veiligheid. Wanneer we worden ingehuurd zijn we ook verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van de opdrachtgever, in de rol van directievoering.

Heb jij een vraag over de toezicht en directievoering van een project?

Of wil je aan de slag met een project waarin behoefte is aan toezicht en directievoering? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Bauke Brinkman voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, en hoe wij toezicht en directievoering toepassen binnen een project? Klik door naar onze projecten.

 

Bauke Brinkman

Bedrijfsleider | Projectmanager
bauke@bureauschmidt.nl
06 - 46 62 68 25
Verkeersveiligheid

We hebben in Nederland de ambitie uitgesproken om ‘op weg te gaan naar nul verkeersslachtoffers’. Ons werk speelt hierin een belangrijke rol. Door het uitvoeren van een verkeersveiligheidsaudit, maken we in zowel ontwerpen als in bestaande situaties, verkeersveiligheidsrisico’s inzichtelijk. Het doel van deze audit is het voorkomen van ongevallen. De uitkomsten van de verkeersveiligheidsaudit nemen we mee in de ontwerpen die we maken. We maken met een verkeersveiligheidsaudit veiligheidsrisico’s in zowel ontwerpen, als in bestaande situaties, inzichtelijk. Bij bestaande situaties worden zo de werkelijke risico’s duidelijk; zo kunnen we onze opdrachtgevers adviseren over een oplossing. De uitkomsten van de verkeersveiligheidsaudit nemen we mee in de ontwerpen die we maken. Met een goed onderbouwd advies zorgen we voor een veilige oplossing of situatie.

Verkeersonderzoek

Bij een verkeersonderzoek kijken we niet alleen naar de doorstroming van het verkeer, ook kijken we hoe verkeersdeelnemers reageren op kruispunten, rotondes, stoplichten of voorrangswegen. De mobiliteitsexperts van Bureau Schmidt kunnen verschillende verkeersonderzoeken voor jou uitvoeren en begeleiden. Vervolgens gebruiken we de resultaten en vertalen dit naar een gedegen advies. We analyseren of er sprake is van verkeersveiligheids- risico’s en of er een goede verkeerscirculatie bestaat. Dit geeft inzicht in de verkeersveiligheid. Aan de hand van de analyse bepalen we of ingrepen zoals zebrapaden of drempels voor verbetering kunnen zorgen, of dat er een vervolgonderzoek nodig is om verder te verdiepen in de situatie.

Bereikbaarheid

Bureau Schmidt doet niet alleen onderzoek naar de verkeersveiligheid; maar ook naar de bereikbaarheid van bepaalde locaties. We kijken hoe de circulatie van het verkeer is en hoe verschillende verkeersdeelnemers zich gedragen in een bepaalde situatie. De mobiliteitsexperts van Bureau Schmidt verzamelen relevante gegevens over bijvoorbeeld verkeerveiligheidsrisico’s, bereikbaarheid en vervoerssystemen. We zorgen ervoor dat het probleem helder en concreet geformuleerd wordt, zodat we vervolgens mogelijke oplossingsrichtingen kunnen vertalen naar een goed advies. We stellen plannen op en verwerken deze in een concreet product voor onze opdrachtgever. We adviseren onder andere over verkeersveiligheid, parkeren, verkeersplannen en -visies.

Heb jij een vraag over een verkeersonderzoek?

Of wil je aan de slag met een project waarin verkeersveiligheid onderzocht moet worden? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Erwin Bos voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, en hoe wij advies geven op het gebied van bereikbaarheid en verkeer? Klik door naar onze projecten.

 

Erwin Bos

Adviseur Mobiliteit
erwin@bureauschmidt.nl
06 - 29 22 06 25
Verhardingsonderzoek

We maken dagelijks gebruik van de vele wegen van Nederland. Daarom is belangrijk dat deze wegen er zo veilig mogelijk bij liggen. Zo is bij het onderhoud van bestaande wegen belangrijk te weten hoe de opbouw is en de milieu hygiënische kwaliteit van zowel de fundering, als van het asfalt te kennen. Bureau Schmidt adviseert aan de hand van een goed onderzoek over de levenscyclus van het wegdek en de te nemen onderhoudsmaatregelen.

Bodemonderzoek

De wettelijke regels voor onderzoek doen naar de grond liggen vast in de Wet bodembescherming. Vanuit deze wet zijn er verschillende situaties te noemen waarin het uitvoeren van bodemonderzoek wenselijk of zelfs verplicht is. Denk hierbij aan onderzoeken in het kader van herontwikkelingsplannen of bouwactiviteiten. Ga je aan de slag met ondergrondse infrastructuur of met het realiseren van een nieuwe woonwijk? Met een bodemonderzoek kijken we of de chemische kwaliteit van de bodem en het mogelijke grondwater geschikt is.

Verschillende onderzoeken

Wij zorgen voor de juiste experts die aan de slag gaan met de onderzoeken zoals: asfaltonderzoek, grondwaterstandenonderzoek, flora- en fauna onderzoek, NGE, sonderingen en verkeerstellingen.

Transparante rapportage

Transparantie en een goede samenwerking, dat vinden wij belangrijk. Ook wanneer onze experts onderzoek doen. Zo leggen we de verzamelde gegevens en onderzoeksresultaten vast in een transparante rapportage. Hierin beschrijven we de resultaten en gaan we nadrukkelijk in op de gevolgen van de resultaten voor de plannen, zodat wij niet alleen vanuit het onderzoek kunnen adviseren, maar ook mee kunnen denken in het vervolg. Om zo samen de gemaakte plannen te realiseren.

Heb jij een vraag over een onderzoek voor een project?

Of wil je samen aan de slag met een project waarbij verschillende onderzoeken vooraf vereist zijn? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Bauke Brinkman voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, en hoe wij onderzoek doen voor een project? Klik door naar onze projecten.

Bauke Brinkman

Bedrijfsleider | Projectmanager
bauke@bureauschmidt.nl
06 - 46 62 68 25
Kostenramingen

Het ontwikkelen en realiseren van infraprojecten kost geld, veel geld. Als opdrachtgever wil je in alle fasen van het project de kosten inzichtelijk hebben. Daar zorgen onze kostendeskundigen voor. Ze maken gedetailleerde begrotingen en besteksramingen. Dat doen ze onder andere via de SSK-systematiek of de LCC-methode.

Contractadvies

We zorgen ervoor dat een aanbestedingsprocedure juist wordt doorlopen, daarnaast adviseren we bij het opstellen van de juiste kwaliteitscriteria. De adviseurs van Bureau Schmidt helpen je bij het maken van de juiste keuze voor de contractvorm en stellen het contract en bijbehorende documenten voor je op, zoals RAW, UAV-GC, BVP en bouwteamovereenkomsten.

Aanbestedingsadvies- en strategie

Elk project vraagt om een specifieke aanbestedingsstrategie. Bij Bureau Schmidt adviseren we in begrijpelijke taal en zetten we alle voor- en nadelen van verschillende contract- en aanbestedingsvormen op een rijtje. We ontzorgen de opdrachtgever in het gehele traject. We organiseren sessies en brengen kansen en risico’s in kaart om zo tot de juiste aanbestedingsvorm te komen. Als de aanbestedingsvorm vaststaat kan Bureau Schmidt het gehele traject begeleiden en het contract opstellen. Ook helpen we aannemers bij het schrijven van het beste kwaliteitsplan bij een aanbesteding, bijvoorbeeld in de vorm van een plan van aanpak.

Heb jij een vraag over een contract voor een project?

Of wil je samen aan de slag met een project waarbij kostenraming en aanbestedingsadvies vereist is? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Roald Schmidt voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, en hoe wij contracten opstellen voor een project? Klik door naar onze projecten, en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.

 

GIS-systemen

Bij Bureau Schmidt maken we niet alleen gebruik van beheerplannen, we maken ook gebruik van GIS-systemen. GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. Het zijn computersystemen die data koppelt aan dynamische kaarten. Uit die gegevens kun je bijvoorbeeld een onderhoudsprogramma genereren.

Beheerplan

Om in kaart te brengen wat er precies moet gebeuren doen we onderzoek en schrijven we een beheerplan, of een advies en bestek. Bij het realiseren van een beheerplan kijken we naar de huidige situatie, hetgeen dat we willen bereiken en hoe we dat willen bereiken. We realiseren een praktisch handvat om het beheer uit te voeren. Een beheerplan is een belangrijk communicatiemiddel; als er bij het opstellen meerdere partijen worden betrokken, is er ook meer draagvlak voor de beheermaatregelen.

Onderhoud

Naast het advies en het opstellen van een beheerplan, is Bureau Schmidt óók verantwoordelijk voor het voorbereiden van de werkzaamheden voor het onderhoud, door bijvoorbeeld onderzoek te doen. Ook zorgen we voor de begeleiding of de realisatie van het onderhoud. Zoals de vervanging van asfaltwegen naar betonwegen, of een wegen-, kade- en bruggeninspectie.

Heb jij een vraag over inspectie, beheer of onderhoud van een project?

Of wil je samen aan de slag met een project waarbij inspectie, beheer en onderhoud vereist is? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Bauke Brinkman voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, of hoe wij inspectie, beheer en onderhoud toepassen bij een project? Klik door naar onze projecten, en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.

 

Bauke Brinkman

Bedrijfsleider | Projectmanager
bauke@bureauschmidt.nl
06 - 46 62 68 25
Kansen identificeren

Elk project heeft invloed op zijn omgeving, en omgekeerd. Wanneer je deze omgevingsinvloeden onderschat, heb je kans dat je risico loopt, of dat je kansen voor het project én omgeving niet benut. Goed omgevingsmanagement is onmisbaar: het identificeert deze kansen en maakt risico’s beheersbaar. Als ingenieursbureau vinden wij omgevings- en vergunningsmanagement minstens zo belangrijk als de ontwerpen en oplossingen die wij bieden. Door in een vroeg stadium de omgeving te betrekken kun je aan de voorkant al rekening houden met de verschillende projectbelangen.

Wij analyseren de omgeving volgens modellen, zoals met SOM (Strategisch Omgevingsmanagement). We bepalen belangen, invloeden en risico’s door middel van de RISMAN methode. Ook wegen we planning, budget, klimaat en regels af, en werken we alternatieven uit om zo te komen tot één of meerdere voorkeursalternatieven. Dit doen we om bij te dragen aan een soepel verloop van het bouwproces. Zo creëren wij samen een mooi projectresultaat en een positief imago door een goede samenwerking met de stakeholders.

Omgevingsmanagement

De openbare ruimte kent een groot aantal diverse gebruikers en stakeholders met ieder andere belangen. Een goede samenwerking, afstemming en informatievoorziening is van groot belang voor een effectief en efficiënt proces voor de stakeholders. Omgevingsmanagement omvat het managen van doelen van het project, de verwachtingen van de omgeving en het verkrijgen van vergunningen zonder bezwaren; het draagt bij aan de voorbereiding en uitvoering van het proces, en de optimalisatie van de planning.

Communicatiestrategie

Wegwerkzaamheden leveren vaak hinder op voor de omgeving. Dat kunnen we helaas niet voorkomen. Wat we wél kunnen doen, is de omgeving hier zo goed mogelijk op voorbereiden. Vóór de start van een project bepalen we de communicatiestrategie. Deze heeft als doel het minimaliseren van de overlast voor de omgeving en een proactieve communicatie met diezelfde omgeving en betrokken stakeholders. Elk project, en dus ook elke strategie, is anders. Wat altijd hetzelfde blijft, is onze manier van communiceren: eerlijk, helder en vlot.

Heb jij een vraag over omgevingsmanagement of vergunningsmanagement?

Of wil je samen aan de slag met een project waarbij omgevingsmanagement vereist is? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Shanti Faber voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, of hoe wij omgevings- en vergunningsmanagement toepassen bij een project? Klik door naar onze projecten.

Shanti Faber

Adjunct Directeur
shanti@bureauschmidt.nl
06 - 20 33 65 20
Mening van betrokkenen en omwonende

Bewonersparticipatie is bij de herinrichting van openbare ruimte niet weg te denken. Meer dan ooit willen inwoners dat hun kennis en ideeën gehoord worden vóórdat plannen worden vastgelegd en de formele inspraak- procedure start. Logisch, want de ruimte in Nederland is beperkt. Wanneer er verschillende partijen (economische of esthetische) belangen hebben die de ruimte op een bepaalde manier willen gebruiken, of al gebruiken, is het mogelijk dat deze botsen. Het is daarom goed om vooraf helder te hebben hoe er over een bepaalde ruimte gedacht wordt.

De behoefte van bewoners, bedrijven en andere partijen om vroeg mee te praten, vraagt om een gedegen aanpak. Bij Bureau Schmidt vinden we het belangrijk om de mening van betrokkenen of omwonenden te achterhalen. Deze informatie is van grote waarde voor projecten. Denk bijvoorbeeld aan een tekort aan laadpalen in je straat, waardoor je overlast ervaart. Of zorgverleners, handhavers of beheerders die hinder ervaren van bepaalde inrichtingskeuzes.

Een passend participatietraject

Welke kansen kunnen er benut worden? Welke mogelijkheden tot innovatie zijn er? Of welke partijen zijn er al in de omgeving betrokken? En waar loopt de omgeving tegenaan? Deze zaken, maar ook praktische punten zoals overlast en hinder, willen wij vooraf weten. Maar hoe komen we hier achter? Van omgevingsmanagers tot sensitieve projectleiders en ontwerpers: onze experts vragen in elk project naar de wensen van belanghebbenden, om deze te verwerken in de plannen.

Bij elk project zorgen we voor een passend participatietraject. We stellen burgerpanels samen, nemen enquêtes af, organiseren (digitale) inspraakavonden en schetssessies. Zo werken we door middel van bewonersparticipatie toe naar een oplossing waar iedereen achterstaat. Daarnaast inventariseren we het projectgebied. Door data te verzamelen, maar ook door op locatie te kijken en te ervaren. Door kennis van stakeholders op te halen en te bundelen met onze kennis en ervaring ontstaat er, in samenwerking met onze opdrachtgever, een concreet plan. Zo werken wij integraal met als doel een duurzame leefomgeving voor iedere gebruiker.

Duidelijke communicatie

Bewonersparticipatie gaat verder dan het betrekken van bewoners bij inrichtingskeuzes; wij zorgen dat omstanders óók op de hoogte zijn van de praktische kant van een project. Wegwerkzaamheden en bouw leveren vaak hinder op voor de omgeving. Dat kunnen we helaas niet voorkomen. Wat we wél kunnen doen, is de omgeving hier zo goed mogelijk op voorbereiden. Vóór de start van een project bepalen we de communicatiestrategie. We communiceren duidelijk, begrijpelijk en eerlijk over hinder en planning van de werkzaamheden.

Heb jij een vraag over een project waarbij bewonersparticipatie belangrijk is?

Of wil jij de omgeving van je project betrekken door informatie bij hen op te halen? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Shanti Faber voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, of hoe wij bewonersparticipatie toepassen bij een project? Klik door naar onze projecten.

 

Shanti Faber

Adjunct Directeur
shanti@bureauschmidt.nl
06 - 20 33 65 20

Mathijs Faber

Facilitair medewerker
info@bureauschmidt.nl
058 - 79 200 20
Natte infrastructuur

We ontwerpen en adviseren over vaarwegen voor zowel beroepsvaart als recreatie. Van sloepenroutes, oevers, damwanden tot steigers.

Ontwerp vaarwegen

Er komt veel kijken bij het ontwerpen van vaarwegen. Zo moet een vaarweg volgens de richtlijnen zijn aangelegd. Bureau Schmidt zorgt niet alleen voor een goed ontwerp van een nieuwe vaarweg, ook houden we ons bezig met de opwaardering of heropening van een bestaande vaarweg. We werken in alle fases van een project: van het eerste schetsontwerp tot het uitvoeringsontwerp. Bij het ontwerpen van vaarwegen speelt ook de veiligheid van de gebruiker van de vaarwegen een belangrijke rol. Wij zorgen ervoor dat nieuwe vaarwegen zorgvuldig worden ingepast in de bestaande situatie, zodat de vaarweg veilig is voor scheepsvaart. Daarbij houden wij rekening met de eisen en wensen vanuit belanghebbende en de randvoorwaarden vanuit wet- en regelgeving.

Heb jij een vraag over een vaarwegproject?

Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Bauke Brinkman voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, of hoe wij een vaarweg ontwerpen en realiseren binnen een project? Klik door naar onze projecten.

 

Bauke Brinkman

Bedrijfsleider | Projectmanager
bauke@bureauschmidt.nl
06 - 46 62 68 25
Een frisse blik

Er is sprake van herinrichting wanneer er vanuit stedenbouwkundig-, sociaal-, economisch, cultureel- of milieuterrein herstel, verbetering, herindeling of sanering nodig is. Wanneer een locatie of gebied een nieuwe inrichting krijgt, vraagt dit om een frisse blik. Het is belangrijk dat het nieuwe ontwerp zowel bij de wensen van de gebruiker, als die van de beheerder en de omgeving aansluit. Een brede afweging van factoren staat hierbij centraal, zoals duurzaamheid en klimaatadaptief bouwen.

Klimaatadaptief ontwerpen

Een woonwijk, park of bedrijventerrein klimaatbestendig maken, zorgt voor een betere leefbaarheid in dat gebied. Door klimaatadaptief te ontwerpen weet je zeker dat je bijdraagt aan de gezondheid van mensen én dieren. Bureau Schmidt heeft uitgebreide expertises op klimaatadaptieve onderwerpen als (stedelijke) watersystemen en ondergrond, hittestress en ecologische maatregelen, om bij te dragen aan klimaatverandering.

Complexe projecten in de omgeving

Bij herinrichtingsprojecten hebben we vaak te maken met een omgeving waarin veel partijen betrokken zijn. Bijvoorbeeld een weg door een dorp, waar te hard gereden wordt. Of een woonwijk die op de kop moet, omdat de riolering vervangen moet worden. Het is belangrijk om dan alle partijen te betrekken bij de plannen. Wij beschikken over alle disciplines om het complete ontwerpproces voor jou te verzorgen. Van omgevingsmanagement, inventarisatie en gebiedsanalyse, tot het uitwerken van gedetailleerde, technische ontwerpen. Door van A tot Z betrokken te zijn, hebben wij grip op de kwaliteit van ons herinrichtingsproject. Zo zorgen wij voor een fijne samenwerking met de opdrachtgever en een mooi eindproduct.

Heb jij een vraag over een project dat opnieuw ingericht moet worden?

Of wil jij aan de slag met de realisatie van een project en ben je benieuwd of dit mogelijk is door middel van herinrichting? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Arjan Cappon voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, of hoe wij herinrichtingsprojecten aanpakken? Klik door naar onze projecten.

 

Arjan Cappon

Vestigingsmanager | Projectmanager
arjan@bureauschmidt.nl
06 - 23 49 58 72