• Stedenbouwkundige plannen

    Inrichtingsvraagstukken zijn van alle dag: beschikbare buitenruimten zijn steeds schaarser en woonwensen en mobiliteit veranderen constant. Waar gaan we wonen? Waar wil ik werken? Is duurzaamheid daarin belangrijk? Kiezen we voor nieuw, demontabel of hergebruik? Vragen die constant spelen en waar wij in mee kunnen denken. Bureau Schmidt kent het noorden van Nederland goed; door al jaren te wonen én werken in de omgeving weten we precies wat er speelt. Wij ondersteunen jou dan ook graag bij het realiseren van een stedenbouwkundigplan.

Rekening houden met elementen

Wanneer een bepaald (stedelijk)gebied ingericht moet worden, maken we een stedenbouwkundigplan. In dit plan worden alle elementen die ruimte vragen weergegeven, zoals: kavels, groen, wegen, parkeerplaatsen, water of industrie. Om tot een tekening te kunnen komen, is het ontwerpproces belangrijk. Hierin moeten keuzes gemaakt worden over de vormgeving van de openbare ruimte en het type bebouwing. In het ontwerp houden we rekening met de genoemde elementen, maar ook andere aspecten. Wat voor landschap ligt er om het gebied heen? Welke bebouwing is nodig? Hoe goed is het gebied te bereiken? Zijn er voldoende parkeerplaatsen en groen? En is er milieu- of veiligheidstechnisch nog iets waar we rekening mee moeten houden? Wij zorgen voor een antwoord op al jouw vragen.

Stedenbouwkundig plan

Ieder ontwerpproces begint met een analyse van de bestaande situatie, waarin de locatie én de omgeving worden bestudeerd. De omgeving van de locatie draagt bij aan de kenmerken van de locatie, daarom is het een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe situatie. Op basis van de analyse wordt, in overleg met de opdrachtgever en andere belanghebbenden, de uitgangspunten voor het ontwerp vastgelegd. Met een stedenbouwkundigplan maken de experts van Bureau Schmidt een concrete uitwerking van de gewenste situatie. In het plan tonen we de nieuw te realiseren ontwikkelingen op het gebied van ruimtegebruik, programma, infrastructuur, groen en water. Doordat wij alle kennis in huis hebben, zijn de lijntjes onderling erg kort en weten we van elkaar wat er speelt. Dat komt de planvorming en de uitvoering ten goede. Zo zorgen we voor een plan en ontwerp van een gebied waar mensen niet alleen met veel plezier kunnen wonen, maar ook werken of recreëren.

Heb jij een vraag over een stedenbouwkundig plan?

Of wil je samen met ons aan de slag met het realiseren van een nieuw (stedelijk)gebied? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Bo Hoekema voor al jouw vragen. Benieuwd hoe wij tot een stedenbouwkundig plan komen? Klik door naar onze projecten.

 

WerkveldenBo Hoekema

Stedenbouwkundig Ontwerper
bohoekema@bureauschmidt.nl
058 - 79 200 20