Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Herinrichting Grutte Potten

Bureau Schmidt heeft in opdracht van Provincie Fryslân de directievoering verzorgd op de herinrichting van de Grutte Putten.

De Grutte Putten is een 9 hectare groot gebied bij Sneek dat opnieuw is ingericht voor natuur en recreatie. Het terrein ligt in het Natura-2000 gebied tussen RCN de Potten en de Houkesleat. De werkzaamheden bestonden onder andere uit het opengraven van sloten, het afplaggen en onder water laten lopen van grasland en het omleggen van de huidige kade. Ook werden twee eilandjes aangelegd, waarop de natuur alle ruimte krijgt. De huidige oevers zijn afgeplagd en hebben een natuurlijker karakter gekregen. 

 

Opdrachtgever:
Provincie Fryslân
 
Contactpersoon provincie:
De heer H. Hoekstra
 
Projectbegroting:
€ 565.000,00 
 
Ingezette expertise velden:
  • Contract- en aanbestedingszaken
  • Directievoeren
 
Contactpersoon Bureau Schmidt:
Bauke Brinkman
Bauke@BureauSchmidt.nl
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA