Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

ELECTRIC-ONLY Sloepenroutes

Provincie Fryslân wil door middel van elektrisch varen only routes het schoon en stil varen bevorderen.
Deze routes zijn alleen bedoeld voor elektrische of hybride aangedreven sloepen, maar kunnen ook door suppers en kanoërs worden gebruikt.
 
In 2015 was vaarrondje Heeg de eerste elektrisch varen only vaarroute van Friesland. Vanaf Heeg over de Idsegeasterpoel naar Oudega en dan via het Ringwiel en Sandmar weer terug naar Heeg.
Na de zomer van 2015 is gestart in het natuurgebied Bûtenfjild met de aanleg van de tweede elektrische route, genaamd ‘Bûtenfjildroute’ ten oosten van Leeuwarden, Deze route loopt vanaf de Grutte Wielen bij Leeuwarden naar de Swemmer bij Zwaagwesteinde Volgens planning is de Bûtenfjildroute eind 2016 klaar.
In het voorjaar van 2017 wordt begonnen met de aanleg van de derde elektrische vaarroute in Fryslân: de Reidmarroute. Het nieuwe vaartraject is een eerdere kanoroute van Bolsward over de Blauhúster Puollen naar Oudega.
 
Bureau Schmidt heeft het projectmanagement van dit project verzorgd. Dit voor zowel de besluitvormings- en financieringsfase, als de uitvoerings- en beheersfase.

 

Opdrachtgever:
Provincie Fryslân
 
Contactpersoon provincie:
De heer drs. B. Hulsman
 
Projectbegroting:
€ 5.000.000,00
 
Ingezette expertise velden:
  • Projectmanagement van initiatief tot in gebruik name
  • Bestuurlijke besluitvorming en financiering
  • Formalisering routes
  • Overdracht beheer en eigendommen
  • Grondaankopen
  • Mediation trajecten
  • Uitvoeringsbegeleiding
 
Contactpersoon Bureau Schmidt:
Roald Schmidt
Roald@BureauSchmidt.nl
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA