Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Fietspad Wiersterdyk te Wier

In opdracht van Gemeente Menameradiel heeft Bureau Schmidt de projectvoorbereiding gedaan voor het vervangen van het fietspad vanaf Wier langs de Wiersterdyk naar Berltsum door een betonnen fietspad. Dit fietspad heeft een lengte van 2,3 kilometer.
Bureau Schmidt heeft ook het 1,2 kilometer lange fietspad langs de Mieddyk bij Menaam vervangen door beton.
 
In beide gevallen heeft Bureau Schmidt het complete civieltechnische traject verzorgd, vanaf vergunningsaanvraag, het ontwerp, de contractvoorbereiding tot en met de aanbestedingsprocedure.

Opdrachtgever:
Gemeente Menameradiel
 
Contactpersoon gemeente:
Mevrouw S. Bos
 
Projectbegroting:
€ 460.000.000,00 
 
Ingezette expertise velden:
  • Planontwerp
  • Contractvoorbereiding
  • Uitwerken definitief ontwerp
  • Uitwerken uitvoeringsontwerp
  • Aanbestedingszaken
 
Contactpersoon Bureau Schmidt:
Bauke Brinkman
Bauke@BureauSchmidt.nl
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA