Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Herinrichting Mathijs Beckstraat Vrouwenparochie

In opdracht van Gemeente het Bildt heeft Bureau Schmidt de gehele contractvoorbereiding gedaan voor de herinrichting van de Mathijs Beckstraat in Vrouwenparochie. Het project bestond uit het opnieuw inrichten van de woonstraat waar het parkeren als rode draad in het project gold. Het vernieuwen van de riolering met een apart regenwaterriool is hier aan toegevoegd.
 
Bureau Schmidt heeft complete civieltechnische traject verzorgd, vanaf het ontwerp, de contractvoorbereiding tot en met de aanbestedingsprocedure.
 

Opdrachtgever:
Gemeente het Bildt
 
Contactpersoon:
De heer R. Meenderink
 
Projectbegroting:
€ 10.000,00 
 
Ingezette expertise velden:
  • Planontwerp
  • Digitale terreininmeting
  • Contractvoorbereiding
  • Uitwerken definitief ontwerp
  • Aanbestedingszaken

Contactpersoon Bureau Schmidt:
Roald Schmidt
Roald@BureauSchmidt.nl
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA