Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Herinrichting Spoorstrjitte Deinum

In opdracht van Gemeente Menameradiel heeft Bureau Schmidt het gehele ontwerptraject voor de herinrichting van de Spoorstrjitte in Deinum op zich genomen. Door middel van nauwe samenwerking met direct belanghebbenden, bewoners van de betrokken straten en het dorpsbelang, is
Bureau Schmidt tot een breed gedragen ontwerp gekomen. 
 
Naast het ontwerptraject heeft Bureau Schmidt ook zorg gedragen voor zowel de contractvoorbereiding als een goed verloop van de aanbesteding. Vanwege de positieve samenwerking en het wederzijds vertrouwen heeft de gemeente Bureau Schmidt ook de verantwoordelijkheid gegund voor het toezicht op de uitvoering van de herinrichting.

Opdrachtgever:
Gemeente Menameradiel
 
Contactpersoon:
De heer W. Feddema
 
Projectbegroting:
€ 14.000,00
 
Ingezette expertise velden:
  • Planontwerp
  • Rioolontwerp
  • Bodemonderzoek
  • Verhardingsonderzoek
  • Opstellen budgetraming
  • Contractvoorbereiding
  • Uitwerken definitief ontwerp
  • Uitwerken uitvoeringsontwerp
  • Aanbestedingszaken
  • Realisatiebegeleiding
 
Contactpersoon Bureau Schmidt:
Wâlter Postmus
Walter@BureauSchmidt.nl
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA