Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Aanpassen kruispunten en bushaltes Fazantendreef Dronten

In opdracht van de gemeente Dronten heeft Bureau Schmidt de projectvoorbereiding uitgevoerd voor het haltetoegankelijk maken van een drietal bushaltes en het verkeersveillig maken van een viertal kruispunten.
 
De projectvoorbereiding bestond uit het vastleggen van de bestaande situatie middels een inmeting en een opname. Met de verkregen informatie zijn een zestal tekeningen en een kostenraming opgesteld.
 

Opdrachtgever:
Gemeente Dronten
 
Contactpersoon:
De heer G.J. Hakkers
 
Projectbegroting:
€ 9.000,00 
 
Ingezette expertise velden:
  • Digitale terreinmeting
  • Planontwerp
  • Opstellen kostenraming

Contactpersoon Bureau Schmidt:
Michiel Koopman
Michiel@BureauSchmidt.nl
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA