Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Aanleg rotonde Stiens

In 2015 heeft Provincie Fryslân het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma (RYP) ‘de wei nei 0’ opgesteld, waarbij het kruispunt N398 – N393 naar voren is gekomen. Sinds de opening van N398 in 2014 hebben er op het kruispunt meerdere ongevallen met slachtoffers plaatsgevonden. Provincie Fryslân heeft als doel om het provinciaal wegennet op een hoger veiligheidsniveau te brengen en verwacht de verkeersveiligheid te vergroten door de T-splitsing te vervangen door een rotonde zonder fietsoversteken. Om dit te realiseren is ervoor gekozen om een UAV-GC contract op te stellen.
 
Bureau Schmidt verzorgt voor de provincie de contractvoorbereiding, de aanbesteding en de systeemgerichte contractbeheersing (SCB). 
 

Opdrachtgever:
Provincie Fryslân
 
Contactpersoon provincie:
De heer J. Hiddinga
 
Projectbegroting:
-
 
Ingezette expertise velden:
  • Contractvoorbereiding
  • Aanbestedingszaken
  • Systeemgerichte Contractbeheersing
 
Contactpersoon Bureau Schmidt:
Hans Schuiling
Hans@BureauSchmidt.nl
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA