Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Kunstbomen in Oosterbierum

Leeuwarden, 25 januari 2018

In 2015 en in 2016 heeft WMR Oosterbierum fors onder handen genomen, dit in opdracht van Gemeente Franekeradeel (nu Waadhoeke). De doorgaande route en de Buorren zijn compleet gereconstrueerd. Wij hebben de uitvoeringsbegeleiding hierop verricht.
Begin 2017 is op het pleintje, de Keatsebuorren een “stamboomtafel” geplaatst, welke ontworpen is door Nynke-Rixt Jukema (NRJ Architectuur).  
 
Eind vorig jaar zijn er na aanleiding van de evaluatie van de reconstructie enkele aanpassingen gedaan door WMR. Dit met name voor de overgang naar de 30 km zone. Om deze beter te accentueren zijn door Nynke-Rixt ‘Kunstbomen’ ontworpen. Samen met dorpsbelang zijn de locaties met houten proto-types bepaald, waarna de stalen versies enkele weken later door SmartConstructions uit Heerenveen zijn geplaatst. 
 
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA