Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Herinrichting Dorpsplein Ingelum

In opdracht van Gemeente Menameradiel heeft Bureau Schmidt het gehele traject verzorgd vanaf het ontwerp en de contractvoorbereiding tot en met de aanbesteding voor de herinrichting van het dorpsplein in Engelum. Arcadis heeft een ontwerp en visie opgesteld en op basis hiervan zijn technische tekeningen en een werkomschrijving opgesteld. Het definitieve ontwerp is in samenspraak met het dorpsbelang opgesteld. De omgeving is middels diverse inloopavonden goed geïnformeerd over de voortgang en zij hebben op momenten ook actief kunnen deelnemen, waarbij hun eisen en wensen konden worden ingebracht.
 

Opdrachtgever:
Gemeente Menameradiel
 
Contactpersoon gemeente:
De heer W. Feddema
 
Projectbegroting:
€ 300.000,00 
 
Ingezette expertise velden:
  • Digitale terreinmeting
  • Planontwerp
  • Contractvoorbereiding
  • Aanbestedingszaken
 
Contactpersoon Bureau Schmidt:
Bauke Brinkman
Bauke@BureauSchmidt.nl
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA