Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Ontwikkelvisie Tzummarum

Gemeente Franekeradeel was van plan in Tzummarum een deel van haar woningbestand te herstructureren. Bureau Schmidt heeft hierbij het volledige proces van de vooronderzoeken, contractvoorbereiding en de aanbesteding verzorgd. Allereerst is men gestart met het uitvoeren van inventarisatieonderzoeken. Aan de hand van deze inventarisaties heeft men alle benodigde bestekstekeningen opgesteld en het bestek geschreven. Het maken van een volledig sluitend bestek is een van de kwaliteiten van Bureau Schmidt. Ook dit bestek is zo opgesteld dat men achteraf niet voor verassingen komt te staan. Tot slot heeft Bureau Schmidt de gemeente ondersteund in de aanbestedingsfase.

 

Opdrachtgever:
Gemeente Franekeradeel
 
Contactpersoon gemeente:
De heer D. Heppener
 
Projectbegroting:
€ 600.000,00 
 
Ingezette expertise velden:
  • Constructieadvies
  • Bodemonderzoek
  • Contractvoorbereiding
  • Aanbestedingszaken

 
Contactpersoon Bureau Schmidt:
Bauke Brinkman
Bauke@BureauSchmidt.nl
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA