Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Rioolontwerp Deinum Oost

Gemeente Menameradiel heeft plannen om aan de oostzijde van Deinum drie nieuwe woonvelden te creëren. Bureau Schmidt heeft hiervoor een volledig nieuw rioleringsplan opgesteld en vervolgens de gemaakte drukrioleringsberekeningen getoetst. Daarna heeft men verscheidene adviezen opgesteld omtrent de nieuw aan te leggen riolering. Zo zijn de RWA lozingspunten, riooldiameters en het tracé bepaald en berekend. Aan de hand van deze berekeningen en bepalingen heeft Bureau Schmidt vervolgens het rioleringsplan gemaakt. Het rioleringsplan was van hoogwaardige kwaliteit, waardoor Gemeente Menameradiel alle adviezen volledig heeft overgenomen in het definitieve ontwerp.

Opdrachtgever:
Gemeente Menameradiel
 
Contactpersoon gemeente:
Mevrouw P. Hoornstra
 
Projectbegroting:
€ 245.000,00 
 
Ingezette expertise velden:
  • Digitale terreinmeting
  • Planontwerp
  • Bodemonderzoek
  • Toetsing drukrioleringsplan
  • Rioleringsberekeningen
  • Opstellen rioleringsontwerp
  • Opstellen kwaliteitsdocument Gemeente Menameradiel
 
Contactpersoon Bureau Schmidt:
Bauke Brinkman
Bauke@BureauSchmidt.nl
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA